Onderwerp: Files

Verkeersdrukte neemt licht toe

In de eerste 4 maanden van 2016 is zowel in de Randstad als daarbuiten de drukte op de rijkswegen toegenomen. Het aantal afgelegde kilometers steeg met 1 procent ten opzichte van eind 2015. Ook de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Files nemen de komende vijf jaar met een derde toe

De reistijdverliezen op het hoofdwegennet zullen tussen nu 2021 met ruim 33 procent toenemen, zo voorspelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Het KiM baseert zich op de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van het bruto binnenlands product, de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Betere filedetectie met Floating Car Data

TomTom zegt dat men dankzij Floating Car Data beter in staat is filebotsingen te voorkomen. Bij de nadering van de staart van een file krijgen automobilisten op bepaalde locaties nu een waarschuwing via systemen boven of...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Minder congestie in Amsterdam

In Amsterdam daalde het aantal uren dat een bestuurder kwijt is in de file in 2015 met 1,5 uur. Ook in andere grote steden daalde de filedruk licht. INRIX, naast TomTom één van de grote leveranciers...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Verkeersdrukte rijkswegen neemt verder toe

In 2015 is meer gereden en meer in de file gestaan dan in voorgaande jaren. Dat staat in de Publieksrapportage Rijkswegennet die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In 2015...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

ANWB: Effect extra rijstroken uitgewerkt

Het aantal files op de Nederlandse wegen is in de afgelopen maand opnieuw gestegen. Vergeleken met oktober 2014 groeide de filezwaarte met 16 procent. De forse groei is volledig toe te schrijven aan de drukte...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Forse stijging filezwaarte 3e kwartaal

De filezwaarte in Nederland is in het derde kwartaal van dit jaar met 18 procent toegenomen vergeleken met vorig jaar, meldt de ANWB. De spitsen in de maand september waren opvallend druk. Dat kwam ook door...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Voertuigverliesuren 28 procent hoger in 2020

In 2020 zal het wegverkeer rekening moeten houden met een toename van het aantal voertuigverliesuren met ruim 28 procent. Dit blijkt uit een nieuwe trendprognose van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid voor de middellange termijn. Het KiM gebruikt hiervoor...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Verkeersdrukte Randstad neemt toe

Ten opzichte van vier maanden geleden is vooral in de Randstad de drukte op de rijkswegen toegenomen. Landelijk is het totaal aantal afgelegde kilometers op het rijkswegennet op jaarbasis nagenoeg gelijk gebleven. Dat staat in de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Snelheidscontrole leidt tot file

Snelheidscontrole op de A27 leidt voor verkeer in zuidelijke richting tot 25 km file (12 mei 2015), stelt MAPtm. Maar Transpute stelt dat niet terecht is. Er is inderdaad meer vertraging, maar de file is...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Meeste files in Den Haag

Volgens TomTom was Den Haag in 2014 wederom de stad met de meeste filevertraging van Nederland. Op de tweede plaats heeft Groningen Den Haag praktisch ingehaald. Grootste stijgers in de lijst zijn Tilburg en Utrecht. Gemiddeld...Lees verder
|Reageer|door: Betaald