Onderwerp: Gebiedsontsluitingsweg

Friesland verwijdert bermpaaltjes

De provincie Fryslân gaat het aantal bermreflectorpaaltjes halveren. Nu staan er nog 21.000 paaltjes, dat worden er 10.500. De paaltjes komen dan om de 100 meter te staan. Nu staan ze nog om de 50...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Gebiedsontsluitingsweg ook zonder drempels

Door creatief om te gaan met de operationele eisen voor een duurzaam veilige weginrichting van wegen heeft Zandvoort gebiedsontsluitingwegen die passen binnen de eisen voor dergelijke wegen, maar zonder drempels en hoge trottoirbanden. Weinig ruimte, veel...Lees verder
|5 reacties|door: Redactie

Verlichting hoeft niet altijd

Verlichten van de openbare ruimte hoeft niet altijd. Er kunnen redenen zijn om niet, dan wel zeer beperkt te verlichten. De keuze hiervoor is een beleidsafweging. Deze keuze hangt nauw samen met aspecten als verkeersveiligheid,...Lees verder
|1 reactie|door: Redactie

Delft tevreden met ‘wijkontsluitingsweg’

Het Duurzaam Veilig principe kent drie type wegen: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Maar inmiddels ontstaan er de nodige varianten. Zo heeft Delft een vierde wegcategorie geïntroduceerd: de wijkontsluitingsweg. De gemeente noemt de wijkontsluitingsweg een...Lees verder
|2 reacties|door: Redactie