Onderwerp: Geluidhinder

Stille weg moet geluid tot een kwart reduceren

Op de Noordelijke Zevenkampseweg in Rotterdam ligt sinds kort een ultrastil wegdek dat is gemaakt van fijngemalen autobanden. Het nieuwe wegdek, rubberpave, is gemaakt van bitumenrubbergranulaat: een mengsel van geryclede rubberen autobanden, steentjes en bindmiddel. In...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Eerste geluidsscherm van levend bamboe

De provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam zijn gestart met een bijzondere praktijkproef langs de Schagerweg (N245) in de gemeente Langedijk. De komende jaren wordt op deze proeflocatie onderzocht of een geluidsscherm...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Geluidscherm met zonnepanelen

Een geluidscherm met zonnepanelen en nog betaalbaar ook. Honderd meter scherm voorziet jaarlijks vier huishoudens volledig van schone energie. Dat claimt Ipv Delft die samen met enkele bedrijven  een geluidsscherm ontwierp bestaande uit standaardelementen met bovenop...Lees verder
|Reageer|door: Steven Don

Motorfietsen zijn niet te weren van rivierdijken

Bewoners langs de Lekdijk klagen over de geluidoverlast die motoren zouden veroorzaken. Het is juridisch echter niet mogelijk motorrijders te weren van de Lekdijk, constateren de betrokken gemeenten na onderzoek. In Lopik, Schoonhoven en Bergambacht wordt...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Geluidhinder door vrachtwagens vraagt andere aanpak

De wettelijke geluidhindernormen houden te weinig rekening met de geluidsoverlast die vrachtverkeer veroorzaakt. Want juist de lage tonen van vrachtwagens veroorzaken de hinder en klachten. En daar zijn de traditionele geluidmaatregelen weinig effectief. Dat stellen deskundigen...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Geluidgoten werken goed

Uit een proef met geluidgoten langs de N413 in Soest, in het buitengebied van Soesterberg, blijkt dat de betonnen platen in de berm een vermindering van het verkeerslawaai van gemiddeld 2 dB opleveren.  In combinatie...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Onderzoek naar real time geluid meten

Kunnen verkeersregelinstallaties direct anders aangestuurd worden om overmatig verkeersgeluid te beïnvloeden en daarmee overlast te verminderen? Sensor City Assen gaat dat samen met de Rijksuniversiteit Groningen en een aantal bedrijven onderzoeken. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft voor...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Minder weglawaai door sleuven langs de weg

De Universiteit Twente heeft een manier gevonden om het band-weglawaai van langsrijdende auto’s met drie en mogelijk zelfs vier decibel te verminderen. Met zogenaamde Diffractoren, holle sleuven, wordt het geluid afgebogen. Al een paar jaar geleden...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Nieuwe wet voor geluid langs rijkswegen

Per 1 juli 2012 is hoofdstuk 11 van de Wet Milieubeheer van kracht. Hierin is vastgelegd dat het geluid rond rijkswegen niet onbeheerst mag toenemen. Geluid van rijkswegen is vanaf dat moment aan grenzen gebonden...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Wassende weg stiller en schoner

De eerste metingen naar het effect van de Wassende Weg in Rotterdam geven aan dat het verkeerslawaai met 4 decibel verminderd is. Voor de luchtkwaliteit heeft gemeentewerken een verbetering van 20% gemeten, maar dat kan...Lees verder
|Reageer|door: Redactie