Onderwerp: Grijze wegen

Categorisering makeover

Een nieuwe CROW-publicatie ‘Basiskenmerken Wegontwerp’ moet een einde maken aan het allegaartje van wegtypen dat langzamerhand is ontstaan na de invoering van de categorisering op basis van Duurzaam Veilig. Uit een onderzoek naar de toepassing van...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Gebiedsontsluitingsweg ook zonder drempels

Door creatief om te gaan met de operationele eisen voor een duurzaam veilige weginrichting van wegen heeft Zandvoort gebiedsontsluitingwegen die passen binnen de eisen voor dergelijke wegen, maar zonder drempels en hoge trottoirbanden. Weinig ruimte, veel...Lees verder
|5 reacties|door: Redactie

Nieuwe opzet categorisering wegen

Er komen nieuwe CROW-handboeken over de categorisering van wegen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen binnen en buiten de bebouwde kom, en er zal worden ingespeeld op de problematiek van de grijze wegen. De handboeken verschijnen...Lees verder
|1 reactie|door: Redactie

Meer onderzoek nodig naar grijze wegen

Er is een duidelijke tweedeling binnen de verkeerswereld als het gaat om de problematiek van de grijze wegen. Bepaalde partijen vinden dat moet worden vastgehouden aan de principes van Duurzaam Veilig terwijl andere bereid zijn...Lees verder
|Reageer|door: Redactie