Onderwerp: Handhaving

Flitser langs snelweg BEELD Wikimedia

Snelweg wordt veiliger bij gerichte radarcontroles

Een gerichtere inzet van radarcontroles op snelwegen met een hoog risico verbetert de verkeersveiligheid. Datzelfde geldt voor intensievere verkeerssurveillance daar op risicovolle overtredingen, zoals op handheld smartphonegebruik en excessieve snelheid. Dit blijkt uit onderzoek dat...Lees verder
|3 reacties|door: Rieneke Kok

Verkeerscampagne afleiding krijgt vervolg

De bewustwordings- en handhavingscampagne ‘Laat je niet afleiden’ is vorig jaar goed beoordeeld door de weggebruiker. En de tips uit de campagne blijken goed nagevolgd te worden, hoewel niet met zekerheid valt te zeggen of...Lees verder
|1 reactie|door: Redactie

Provincie Utrecht stelt convenant verkeersveiligheid op

Samen met vijftien gemeenten, Rijkswaterstaat, Openbaar Ministerie arrondissement Utrecht en de politie Utrecht, heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in de Provincie Utrecht een ‘Convenant Verkeersveiligheid’ opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over verkeerseducatie, infrastructuur en handhaving. Provincie...Lees verder
|1 reactie|door: Redactie