Onderwerp: Krimp

Groei steden zet door

De bevolking van de vier grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien, terwijl veel kleinere, vooral perifeer gelegen,...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Meer mensen vertrekken uit grote stad

In 2015 verhuisden meer mensen dan in voorgaande jaren uit de grote steden naar elders in Nederland. Vaak was de bestemming een van de dichtbijgelegen gemeenten. Grote steden groeiden vooral door immigratie. Rotterdam is de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Forse bevolkingsgroei in de Randstad tot 2025

De bevolking van de Randstadprovincies groeit onverminderd door. Tussen 2010 en 2025 groeit de bevolking in de Randstadprovincies naar verwachting met 700 duizend, het aantal huishoudens met ruim 400 duizend. Daarbuiten doet de groei zich...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Gemeente krimpregio’s reageren onvoldoende

Gemeenten in krimpregio’s reageren niet goed op demografische krimp: ze richten zich vooral op het bestrijden van krimp terwijl het begeleiden van krimp nauwelijks aandacht krijgt. Dat is niet verstandig, want het risico van concurrentie...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Onzekere toekomst voor de regio: krimp en/of groei?

Jarenlang waren het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid gericht op het sturen en geleiden van groei. Bevolking, woningvoorraad, arbeidsplaatsen en afgelegde kilometers namen allemaal steeds maar toe. Die tijd is voorbij. Nederland staat aan de vooravond van...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Krimp in 2030

De komende dertig jaar treedt vooral aan de randen van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. In de meer centrale delen blijft echter het aantal bewoners voorlopig nog toenemen. De potentiële beroepsbevolking gaat al snel in...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Bevolkingskrimp leidt niet tot minder verkeer

Krimp van de bevolking leidt niet per definitie tot minder verkeer. Een toenemende welvaart stimuleert meer autobezit en -gebruik. Ook resulteert een toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen en de daarmee gepaard gaande combinatie van arbeid en...Lees verder
|4 reacties|door: Redactie