Onderwerp: Landbouwverkeer

Landbouwverkeer Utrecht

Nieuw beleid voor landbouwverkeer in provincie Utrecht

AfwegingskaderOm de veiligheid van fietsers te waarborgen, hebben de Gedeputeerde Staten nieuw beleid vastgesteld voor de beste plek voor landbouwverkeer en de juiste inrichting voor parallelwegen. In een opgesteld afwegingskader staat wanneer landbouwverkeer het beste...Lees verder
|Reageer|door: Marloes Kanselaar

Landbouwpasseerstrook niet meer vrijblijvend

Op 1 juli zijn 14 nieuwe verkeersborden ingevoerd. Onder andere bord F11. Dat verplicht tractorbestuurders gebruik te maken van een passeerstrook. Friesland gaat ermee aan de slag. De eerste landbouwpasseerstroken van Fryslân liggen tussen Buitenpost en...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Tweede Kamer stemt tegen kenteken voor landbouwvoertuigen

De Tweede Kamer is tegen de invoering van kentekenplicht voor alle (land)bouwvoertuigen maar voor snelheidsverhoging naar 40 km/uur. In Europa blijft Nederland daarmee het enige land dat geen kentekenplicht voor landbouwvoertuigen heeft, aldus brancheorganisatie CUMELA Nederland...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Tractors krijgen kenteken

Tractors hebben in de toekomst een kenteken nodig om op de openbare weg te mogen rijden. Met de invoering van dit zogenaamde T-kenteken voldoet Nederland aan de Europese APK-verplichting voor snelle tractoren, die in 2018 in...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Aantal landbouwongevallen blijft hoog

Het aantal dodelijke verkeersongevallen in Nederland daalt de laatste jaren, maar dat geldt niet voor landbouwvoertuigen.  Het aandeel in het totale aantal verkeersdoden van de landbouwongevallen verdubbelde tussen 1987 en 2012 van 1% tot 2%. Dit...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Voorstel voor ontwerp landbouwsluis

Hoe stop je auto’s en bied je landbouwverkeer en fietsers vrije doorgang? Met een landbouwsluis. Ze zijn er in vele soorten en maten. CROW probeert er wat eenheid in de brengen. Een groep deskundigen boog zich...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Trekkers toch maar op de rondweg

Landbouwverkeer wordt dit najaar tijdelijk toegestaan op de nieuwe rondweg om Gorredijk in plaats van dwars door de bebouwde kom. Het gaat om een proef om te kijken naar de effecten op de doorstroming en...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Trekkers verdwijnen van parallelwegen In Friesland

Trekkers verdwijnen steeds meer van de parallelwegen in Friesland. Voor de veiligheid van fietsers wil de provincie landbouwverkeer verplaatsen naar de hoofdrijbaan. Daarom stelt ze de trajecten Minnertsga – Tzummarum (N393) en Holwerd – Dokkum (N356)...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Venstertijden voor landbouwverkeer

Landbouwvoertuigen mogen tijdens de ochtend- en avondspits geen gebruik meer maken van het aquaduct in de N302 bij Harderwijk. Ze moeten wachten op een speciale opstelstrook, tot de verkeersintensiteit geluwd is. Vanwege de verkeersveiligheid zijn grote...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Zandbak tegen sluipverkeer

Plattelandswegen worden vaak oneigenlijk gebruikt. Een mogelijk oplossing is de aanleg van een zandbak in de weg. Het is één van de oplossingen in het voorbeeldenboek ‘Aanpak sluipverkeer: naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen’ van...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Netwerk landbouwroutes Zeeland

De provincie Zeeland, de Zeeuwse waterschappen en Rijkswaterstaat Zeeland Werken aan de vaststelling van een Netwerk Hoofdroutes Landbouwverkeer. Opzet is een kaart te ontwikkelen met daarop de hoofdroutes voor landbouwverkeer in Zeeland. Ook wil men knelpunten...Lees verder
|Reageer|door: Redactie