Onderwerp: Luchtkwaliteit

Wassende weg stiller en schoner

De eerste metingen naar het effect van de Wassende Weg in Rotterdam geven aan dat het verkeerslawaai met 4 decibel verminderd is. Voor de luchtkwaliteit heeft gemeentewerken een verbetering van 20% gemeten, maar dat kan...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Bus als luchtsensor

In Zwitserland worden op twee plaatsen proeven genomen om bussen en trams  te gebruiken om de luchtkwaliteit te meten. Volgens de onderzoekers zijn het goede data-inwinners, omdat ze consequent steeds dezelfde routes rijden. Het voordeel van...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Uitrollen bespaart CO2

Wanneer bestuurders hun auto laten uitrollen bij een (aankomend) rood verkeerslicht veroorzaakt die auto minder luchtvervuiling en wordt brandstof bespaard. Het effect wordt versterkt wanneer de automobilist van tevoren weet of hij het groene licht...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Akkoord over CO2-uitstoot lichte bestelwagens

De EU-lidstaten zijn het eens geworden over bindende CO2-emissienormen voor lichte bestelwagens. Die mogen maximaal 175 gram per kilometer uitstoten per 2017. Dit wordt gefaseerd ingevoerd. Op de langere termijn (2020) geldt een maximum van...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Licht op groen bij slechte luchtkwaliteit

Verkeer levert één van de grootste bijdragen aan de binnenstedelijke luchtvervuiling daarom is het belangrijk de voertuigemissies te reduceren. In het project EcoFLEX richten TNO en Peek Traffic zich op het testen van een milieuvriendelijke...Lees verder
|4 reacties|door: Redactie

Vrachtwagens nog steeds grote vervuilers

De verbetering van de luchtkwaliteit gaat minder snel dan verwacht werd bij de vaststelling van het NSL: Dat komt onder meer door hoger uitvallende emissies van het vrachtverkeer. Dat blijkt uit het eerste monitoringsrapportage over de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Parkeermaatregelen kunnen luchtkwaliteit verbeteren

Met forse parkeeringrepen is de luchtkwaliteit  te verbeteren. In de praktijk zijn de mogelijkheden beperkt. Dat blijkt uit een nieuwe CROW-uitgave met als titel ‘Parkeren en luchtkwaliteit’, voorkomend uit van het programma Solve. In de publicatie...Lees verder
|Reageer|door: Redactie