Onderwerp: Milieuzone

Geen info over milieuzones op DRIPS

De gemeente Utrecht krijgt geen toestemming van Rijkswaterstaat om al langs de snelweg borden te plaatsen om de milieuzones in de stad aan te kondigen. Dat antwoordt minister Schultz op Kamervragen. Als het aan Utrecht ligt, komt...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Geen milieuzone voor bestelauto’s in Eindhoven

De gemeente Eindhoven ondertekent het convenant ‘Lichte Bedrijfsauto’s en Milieuzonering’ niet. De landelijke Stuurgroep Milieuzonering had alle gemeenten met een milieuzone en het bedrijfsleven hierom verzocht. Eindhoven zal dit, net als Breda, Tilburg en Den...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Vanaf 2013 milieuzones voor bestelauto’s

Het bedrijfsleven en de overheid hebben een intentieverklaring ondertekend over de voorwaarden waaronder gemeenten milieuzones voor bestelauto’s kunnen invoeren. De intentieverklaring omvat een aantal afspraken om de invoering van milieuzones voor bestelauto’s vanaf 2013 in...Lees verder
|1 reactie|door: Redactie

Milieuzones hebben uitstralingseffect

De instelling van verschillende milieuzones in Nederland heeft niet alleen in de milieuzones zelf, maar in heel Nederland geleid tot een schoner wagenpark.Instelling van een milieuzone in de grote steden heeft een groot effect gehad...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Nieuw uniform verkeersbord voor milieuzones

Vanaf 1 augustus 2009 gebruiken alle gemeenten in Nederland met een milieuzone voor vrachtwagens hetzelfde, nieuwe verkeersbord om de grenzen van de milieuzone aan te geven. In Nederland zijn sinds 1 juli 2007 in verschillende...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Nieuwe milieuborden in RVV

Per 1 mei komen worden twee nieuwe verkeersborden toegevoegd aan het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Het gaat om borden die de milieuzonering regelen. Het betreft de bordmodellen C22a en b. C22a, gesloten voor vrachtauto’s die...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Milieuzones werken nog niet optimaal

De resultaten van de effectevaluatie laten zien dat de milieuzones hun vruchten afwerpen. Tegelijkertijd geeft het onderzoek van SenterNovem aan dat het effect van de milieuzones nog niet tot volle wasdom is gekomen. In de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Utrecht opgedeeld in sectoren

In navolging van Groningen wil nu ook Utrecht de stad opdelen in sectoren om doorgaand autoverkeer uit het centrum te weren. Daarnaast moet er aan de stadsrand een ring van P+R terreinen komen met frequente...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Acht steden met milieuzones

In heel Europa voeren steden milieuzones in. In Nederland is dat inmiddels het geval in 8 steden. Dat blijkt uit een overzicht dat te vinden is op twee speciale websites. De website www.milieuzones.nl laat zien dat...Lees verder
|Reageer|door: Redactie