Onderwerp: Reistijd

Ook zonder thuiswerkadvies werken veel werknemers meer dan de helft van de tijd thuis. Beeld: IenW, Tineke Dijkstra Fotografie

Voordelen van thuiswerken voor het woon-werkverkeer

Twee miljard minder afgelegde kilometers voor woon-werkverkeer, zeker één miljard aan financiële baten per jaar en een afname van het aantal verkeersdoden en zwaargewonde verkeersslachtoffers. Dit zijn enkele voordelen als thuiswerken na de coronacrisis een...Lees verder
|3 reacties|door: Inge Jacobs

Reistijden meten met data uit verkeerslichten

Verkeersdata kan op veel manieren worden ingewonnen, bijvoorbeeld met detectielussen of met Floating Car Data. Met een nieuwe methode is data uit verkeerslichten ook te gebruiken om reistijden te meten. Dat is bijzonder, omdat je met...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Files nemen de komende vijf jaar met een derde toe

De reistijdverliezen op het hoofdwegennet zullen tussen nu 2021 met ruim 33 procent toenemen, zo voorspelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Het KiM baseert zich op de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van het bruto binnenlands product, de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Effect reisinformatie voor forenzen overschat

Gebruik van reisinformatie in het woon-werkverkeer helpt minder goed tegen files dan verwacht. Automobilisten houden vaak vast aan hun gewoonten. Wel maakt het uit welke informatie automobilisten gebruiken en wanneer ze die gebruiken. Dit concludeert  TU-Delft-promvendus...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Lichte groei wegverkeer verwacht

Naar verwachting zal het wegverkeer in 2014 en 2015 met 0,5 tot 1 procent per jaar groeien. Dit blijkt uit het Mobiliteitsbeeld 2014 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Daarin geeft het KiM jaarlijks een overzicht...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Grotere betrouwbaarheid van reistijden

In 2013 werd er in totaal 65 miljard kilometer afgelegd en werden er weer meer kilometers afgelegd tijdens de spits. De betrouwbaarheid van de reistijd in de spits is op het hoogste niveau sinds 2000....Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Nieuwe kengetallen voor reistijdwaardering

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft nieuwe kengetallen opgeleverd voor de waardering van reistijd en betrouwbaarheid van die reistijd. Deze kengetallen worden toegepast in maatschappelijke kosten-batenanalyses van infrastructuurprojecten. Een uurtje in de auto is nu minder...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Een nieuwe kaart van Nederland

Door de goede infrastructuur in Nederland is afstand irrelevant geworden. Met de trein en bus is bijna elke plek makkelijk en relatief snel te bereiken. In ons drukke leven denken we tegenwoordig dan ook in...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Reistijden ook te bepalen met VRI-data

Reistijden kunnen op veel manieren worden gemeten. Het gebeurt onder meer via kentekenwaarneming, bluetooth of door gsm-data cq. tomtom-data te gebruiken. Tilburg heeft een proef gedaan met data uit de verkeersregelinstallaties. De proef werd gedaan op...Lees verder
|Reageer|door: Redactie