Onderwerp: Verkeersgewonden

Kinderen op de fiets

Verkeersveiligheid kinderen sterk verbeterd

De verkeersveiligheid van kinderen in Nederland is de laatste jaren sterk verbeterd. De afname in het aantal verkeersdoden van 0 tot 14 jaar lijkt echter te zijn gestagneerd. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit de...Lees verder
|Reageer|door: Vincent Krabbendam

Lagere snelheid, minder verkeersslachtoffers

Verlaging van de maximumsnelheid op provinciale wegen en auto(snel)wegen in Zweden heeft geleid tot minder verkeersslachtoffers. In Zweden zijn de snelheidslimieten op circa 20.500 km weg aangepast in 2008 en 2009. Op wegen met een lage...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Recordaantal ernstig verkeersgewonden

Het geschatte aantal ernstig verkeersgewonden komt voor 2014 uit op 20.700. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van 2013 (18.800) en het hoogste aantal ooit. Dat aantal zal nog fors oplopen tot 2020. Dit...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Aantal ernstig gewonden licht gedaald

Het aantal ernstig verkeersgewonden is in 2013 met 3,6 procent gedaald, maar het is nog te vroeg om van een dalende trend te spreken. In 2012 werden 19.500 verkeersgewonden geregistreerd, in 2013 liep dat aantal terug...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Minder letselongevallen in België

Het aantal letselongevallen daalde in België de eerste 9 maanden van dit jaar met -7,3 %, het aantal gewonden met -6,6 % en het aantal verkeersdoden met -6,5 %. In absolute cijfers komt de balans van...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Vijf procent meer verkeersgewonden

In 2011 vielen 20.100 verkeersgewonden. Dat is een stijging van 5,2% ten opzichte van 2010, toen er 19.100 verkeersgewonden werden geregistreerd. Vooral ongevallen met fietsers en ouderen blijven toenemen. De registratie van verkeersgewonden rammelt nog steeds...Lees verder
|Reageer|door: Redactie