Onderwerp: Verkeersmodel

Spijtmodel met een morele dimensie

De Europese Onderzoeksraad trekt twee miljoen uit voor een studie naar moreel keuzegedrag, die zal worden uitgevoerd door de TU Delft. De resultaten zullen worden gebruikt om het morele aspect in bestaande mobiliteitsmodellen in te...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Fietsers kiezen niet altijd de kortste weg

Fietsers reageren toch net even anders dan vaak in verkeersmodellen wordt verondersteld. Ze kiezen bijvoorbeeld lang niet altijd automatisch de kortste route. De huidige verkeersmodellen zijn meestal gebaseerd op de aanname dat fietsers altijd de kortste...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Onderzoek naar betere fietsmodellen

De fiets komt nog maar heel beperkt terug in de verkeersmodellen. Maar daar komt binnenkort verandering in. Verschillende adviesbureaus en universiteiten werken aan oplossingen om de fiets een betere plek te geven in verkeersmodellen. Zo is Royal...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Fiets beter in regionale verkeersmodellen

Samen met de NHTV, Fietsersbond en Goudappel Coffeng onderzoekt de provincie Noord-Brabant momenteel de mogelijkheden om de fiets een betere plek te geven in de hedendaagse verkeersmodellen. “Eigenlijk weten we nog weinig echt over fietsen en...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Nieuw verkeersmodel voor Amsterdam

Ouderen reizen anders dan jongeren. Veelverdieners reageren anders op beprijzing dan minderverdieners. Het doelgroep-gericht modelleren van verkeersprognoses wint aan belang. Het zit allemaal in het nieuwe verkeersmodel dat Amsterdam in gebruik heeft genomen. Het Verkeersmodel Amsterdam is...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

BikePrint brengt fietsbewegingen in beeld

BikePrint is een nieuwe analysetool die op basis van GPS-data de routes van fietsers in beeld brengt. Het instrument is ontwikkeld door de NHTV met medewerking van DAT.Mobility, de provincie Noord-Brabant en met subsidie van...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Nieuwe versie OmniTRANS

In samenwerking met Nederlandse en buitenlandse universiteiten is gewerkt aan een nieuwe versie van OmniTRANS. De 6.1 versie onderscheidt zich door een vernieuwde gebruikersinterface, meer snelheid bij modelontwikkeling en betere inzichtelijkheid van de resultaten. De uitgebreide...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Nieuw verkeersmodel voor Amsterdam

Een aantal bureaus werkt samen aan de opzet van een nieuw verkeersmodel voor Amsterdam. Het verkeersmodel zal een state-of-practice stedelijke, gedesaggregeerde verkeersmodel in Nederland worden en hiermee aansluiten bij de ontwikkeling van stedelijke modellen in ondere...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Samenwerking in TrafficQuest verlengd

Binnenkort tekenen Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, waarmee geregeld wordt dat TrafficQuest ook de komende drie jaar kennis op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie bundelt, ontwikkelt en ontsluit. TrafficQuest werd in 2009...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Nieuwe versie TRANSYT

Het Engelse TRL heeft  TRANSYT15  uitgebracht. Het verkeersmodel wordt wereldwijd veel gebruik voor het modelleren en optimaliseren van verkeersvoorzieningen, van individueel kruispunt tot complexe netwerken. Een van de belangrijke vernieuwingen betreft een voetgangersmodel voor geregelde kruispunten....Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Verkeersmodel voor Amsterdamse grachten

In Amsterdam is het eerste realtime verkeersmodel voor plezier- en beroepsvaart ontwikkeld. In de Amsterdamse grachten neemt de laatste jaren het aantal boten voor rondvaart, goederenvervoer en pleziervaart toe, dus ook de daarbij behorende drukte en...Lees verder
|Reageer|door: Redactie