Onderwerp: Vri

Siemens en Sweco testen slimme verkeersregelinstallaties

Siemens en Sweco lanceren in het eerste kwartaal van 2018 een pilot waarbij nieuwe verkeersregelinstallaties (VRI) worden getest. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft intelligente verkeersregelinstallaties die verkeersstromen op kruispunten regelen gecertificeerd. De installaties,...Lees verder
|Reageer|door: Jan Pieter Rottier

Verkeerslichten in plaats van rotonde

Op het kruispunt van de Driebergseweg – Heideweg – Bunsinglaan is een verkeersregelinstallatie in bedrijf gesteld. De vri won het van een rotonde, vooral omdat de fietser beter af zijn. Voor de automobilisten is een...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Betere kruispuntregelingen met Intergroen

Het beter benutten van groentijden op kruispunten verbetert de doorstroming en maakt verkeersregelingen geloofwaardiger – en daarmee veiliger. Dat blijkt uit praktijkervaringen in Rotterdam. Grontmij en het Groene Golfteam van RWS hebben inmiddels de potentiële...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Evaluatie ‘Groen eerlijk verdeeld’

Op vier kruispunten in de provincie Flevoland draait het regelprincipe ‘Groen eerlijk verdeeld’. Op de hoofdrichtingen worden grotere hiaten geaccepteerd dan in een normale regeling, waardoor het verkeerslicht langer op groen blijft. Door middel van...Lees verder
|Reageer|door: Redactie