Inspiratie voor kindvriendelijke wijken

KpVV en SOAB hebben een brochure gemaakt met achtergronden, uitwerking en aanpak van kindvriendelijk beleid. Naast een kapstok voor het werken aan een kindvriendelijke woonomgeving biedt de uitgave veel uiteenlopende praktijkvoorbeelden voor een kindvriendelijker leefomgeving. De brochure beoogt zowel ambtenaren als lokale bestuurders te laten zien dat een stad of dorp in meerdere opzichten baat heeft bij een meer kindvriendelijke inrichting. Kindvriendelijk staat tenslotte ook voor mensvriendelijk.

De uitgave bestaat uit twee delen: een beleidsdeel dat ingaat op argumenten waarom het goed is om kinderen in de wijk/gemeente te hebben, hoe belangrijk (bewegings)ruimte voor kinderen is en wat we verstaan onder kindvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Verschillende visies als bijv. Duurzaam Veilig, Shared Space komen aan bod. Het tweede deel geeft concreet voorbeelden hoe je een kindvriendelijke inrichting kan invullen op verschillende niveaus: op plekniveau (de speelplek), op buurtniveau en zelfs op het niveau van gemeente als geheel (Rotterdam, Heerhugowaard).

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.