Online rijgeschikheidstest voor ouderen

Senioren kunnen zelf hun rijvaardigheid nagaan met behulp van een online checklist. Aan de orde komen onder meer het verkeersgedrag en gewoontes, moeilijke situaties, medische aspecten en overtredingen en ongevallen.

Met de checklist willen het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid BIVV en het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt 65-plussers attent maken op mogelijke problemen bij het autorijden en zo de rijvaardigheid van ouderen meer bespreekbaar maken.

Aan de hand van 15 vragen kunnen ouderen hun “risicoscore” berekenen.

Om de veiligheid van ouderen in het verkeer te verhogen, zijn het BIVV en het IMOB voorstander van een getrapt systeem van om de rijgeschiktheid vast te stellen met stijgende complexiteit: eerst vragenlijsten, daarna mentale en/of fysieke testen en tenslotte een rijtest. Deze werkwijze is kostenefficiënter dan het opleggen van een leeftijdsgebonden verplichte rij-evaluatie van alle senioren. De checklist kan een eerste sensibiliserende trap in een dergelijk systeem zijn.

Verwacht wordt dat in 2050 meer dan een kwart (26%) van de Belgen 65 jaar of ouder is. Tussen nu en 2050 zal het aandeel 65-plussers met 50% toenemen. Al in 2030 zal meer dan een kwart van de bestuurders 65 jaar of ouder zijn.

Uit onderzoek van het BIVV blijkt dat bij bestuurders vanaf 65+ het risico op dodelijke ongevallen al verhoogd is (vergeleken met de gemiddelde bestuurder). Vanaf 75 jaar hebben bestuurders een bijna even groot risico als de heel jonge bestuurders tussen 18 en 24 jaar: namelijk bijna 4 keer zo hoog als een bestuurder van middelbare leeftijd.

Het gevaar om in een ongeval met een oudere bestuurder om te komen, betreft vooral de oudere bestuurders zelf. Het risico om in een ongeval betrokken te raken waarin een andere weggebruiker overlijdt, is voor senioren ook verhoogd, maar in veel mindere mate dan het risico om zelf te overlijden (bijna 2x). Het lijkt er dus sterk op dat oudere bestuurders vooral zichzelf in gevaar brengen en in mindere mate ook andere weggebruikers.

Dit verhoogd risico wordt verklaard door de hogere lichamelijke kwetsbaarheid van ouderen en leeftijds- of ziekte-gerelateerde ontwikkelingen. Ook het feit dat ouderen minder afstand afleggen en daardoor een hoger risico per afgelegde kilometer hebben, is een verklaring.

De meeste ongevallen met ouderen gebeuren op kruispunten. Het links afslaan (autobestuurders en fietsers) en oversteken (voetgangers) zijn daarbij het gevaarlijkst.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.