Minder weggebruikers met alcohol op

bobHet aantal weggebruikers met alcohol op neemt gestaag af. Onder zware drinkers is die trend zelfs nog duidelijker. Dat blijkt uit metingen in Zeeland.

Met behulp van het Alcoholmeetnet worden de ontwikkelingen in het alcoholgebruik van automobilisten in Zeeland gevolgd. Jaarlijks worden twaalf alcoholcontroles uitgevoerd, steeds in de nacht van zaterdag op zondag, tussen 21.00 en 4.00 uur.

Ongeveer 25% van alle ernstige verkeersongevallen wordt veroorzaakt door bestuurders die onder invloed van alcohol zijn, aldus de factsheet met een overzicht van de resultaten.

In 2013 overschreed 1,9% van de Zeeuwen de alcohollimiet van 0,5 promille, in 2012 was dat nog 2,1%.

In de categorie zware drinkers is een nog sterkere afname te zien. Het aandeel automobilisten met een promillage boven de 1,3 promille daalde van 0,4% in de twee voorgaande jaren naar 0,1%. Het laagste niveau in de afgelopen tien jaar. Die trend geld trouwens niet alleen voor Zeeland, ook de landelijke cijfers wijzen in die richting.

Er is wel sprake van een toename van het aantal beginnende bestuurders in overtreding, dat wil zeggen met een promillage tussen 0,2 en 0,5.

Educatie en voorlichting, gedragsbeïnvloedingscampagnes en handhaving spelen een belangrijke rol bij het realiseren van die afname, denkt het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). In 2012 en 2013 was het verminderen van het rijden onder invloed een speerpunt van het ROVZ.

Zo wordt op veel scholen in het voortgezet onderwijs een alcohol- en verkeerles gegeven. Verder doet het ROVZ mee met de Bob-campagnes. Zeeland was in 2012 in van de vijf pilotregio’s voor de campagne BobSport. In 2013 is de campagne voortgezet en uitgebreid. In 2012 richtte de campagne zich op voetbal, tennis, korfbal en hockey in 2013 zijn daar alle binnensporten, rugby, bowling, darts en golf aan toegevoegd. In de campagne werkten gemeenten, politie, verslavingspreventie en Sport Zeeland nauw samen met het ROVZ. Het percentage nul-promille rijders steeg van 66 tot 80 procent in 2012.

Gemeenten in Zeeland hebben de afgelopen jaren diverse ‘stapavonden voor ouders’ georganiseerd. Tijdens zo’n avond kunnen ouders verschillende workshops over alcoholen jeugd bijwonen.

Verder worden in Zeeland jaarlijks ruim 1000 processen-verbaal uitgeschreven voor alcohol.

alcoholcijfers
Bron: ROVZ
Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.