Meer activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid in het basisonderwijs

Streetwise | ANWB

Gemiddeld besteedt een gemeentelijke verkeersveiligheidscoördinator zo’n 10 uur in de week aan verkeersveiligheid. Het praktische Verkeersexamen van VVN is favoriet.

Tenminste, in Gelderland en Overijssel. Want daar heeft ROV Oost-Nederland gepeild hoe het gesteld is met het verkeersveiligheidsbeleid bij gemeenten. 58 van de 79 gemeenten uit Oost-Nederland deden mee aan het onderzoek.

Veel gemeenten in Oost-Nederland hebben een eigen gemeentelijke verkeersveiligheidscoördinator (GVVC’er). In Gelderland geldt dit voor 65% gemeenten die meededen aan de enquête, in Overijssel voor 100% van de gemeenten.

Gemiddeld besteden de coördinatoren 10 uur in de week aan verkeersveiligheid in hun gemeente. De coördinatoren zijn over het algemeen tevreden over de bestuurlijke aandacht die er is voor verkeersveiligheid, maar op het gebied van specifieke doelen stellen, financiële middelen voor verkeersveiligheid en personele druk, is er nog veel winst te behalen. Ook zijn de GVVC’ers niet zo tevreden over de handhaving van verkeersregels. Ze willen daar graag meer invloed op, al is dat lastig omdat die verantwoordelijkheid bij de politie ligt en niet bij de gemeente.

Uit de enquête bleek verder dat de activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid in het basisonderwijs toenemen en de verkeersveiligheid rondom scholen wordt over het algemeen positief beoordeeld.

Het praktische Verkeersexamen van VVN is het meest favoriete project onder de coördinatoren gevolgd door de cursus Streetwise van de ANWB en fiets/e-bike dagen voor ouderen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.