Zeeuwse snelheidscampagne leidt soms tot lichte snelheidsreductie

Foto: Evaluatiestudie Pilot snelheidscampagne Bedankt dat je langzamer rijdt

Kun je met sandwichborden, gevelposters, vlaggen, spandoeken en klikostickers de snelheid daadwerkelijk verlagen? Een evaluatie van campagne in Zeeland toont mogelijkheden en beperkingen.

De campagne ‘Bedankt dat je langzamer rijdt’ is in Zeeland op vijf straten toegepast. De campagne omvat een combinatie van burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding, handhaving en soms infrastructurele ingrepen.

Uit de evaluatie van de pilots blijkt dat de beoogde gemiddelde snelheidsreductie van 5 km/uur zelden wordt gehaald.  Op enkele locatie lukt dat wel, zoals in ’s Heerenhoek waar men 8 procent reductie wist te scoren.

Vaker slaagt men erin het aantal grove snelheidsovertredingen – met meer dan 10 procent – te reduceren. Ook weer in ’s Heerenhoek daalde het aantal zelfs met 20 procent. Op enkele plaatsen blijft dat effect ook na afloop van een campagne nog enigszins hangen.

Aan de andere kant nam het aantal hardrijders in Magrette juist toe. Het effect lijkt onder meer afhankelijk van het wegbeeld en de snelheid die voorafgaand aan een pilot werd gereden.

Ondanks de wat magere resultaten zijn bewoners en automobilisten goed te spreken over het effect. De meesten menen dat de campagnes hebben geleid tot snelheidsreducties en zien graag dat ze worden voortgezet.

Op basis van de evaluatie heeft het ROVZ een Handleiding campagne ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ opgesteld. Hierin staat wat er nodig is om een campagne uit te voeren, welke partners te betrekken, welke stappen doorlopen moeten worden en wat het vraagt aan uren en kosten.

 


Mail de redactie

MEER OVER DIT ONDERWERP