Kabinet: rijbewijs 75-plusser tijdelijk met maximaal één jaar verlengen

75-plussers kunnen de geldigheid van hun rijbewijs waarschijnlijk tijdelijk maximaal met een jaar laten verlengen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met een aanpassing van het Reglement Rijbewijzen. Nu zijn de Tweede en Eerste kamer en de Raad van State aan zet.

In aanmerking komen mensen die bij het CBR tijdig de aanvraag voor verlenging van het rijbewijs hebben ingediend, maar waarvan het rijbewijs dreigt te verlopen of al is verlopen door de lange wachttijden bij het CBR. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling vanaf 1 december dit jaar kan ingaan. Tot die tijd wordt er geen oogje dichtgeknepen.

Prioriteit

Met een zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur regelt het kabinet dat de groep oudere bestuurders tot maximaal één jaar na indiening van verzoek tot verlenging van het rijbewijs bij het CBR, mag doorrijden. Deze mensen behouden hun huidige document met daarop de verlopen datum. In het Rijbewijsregister zet de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een code bij het rijbewijs waaraan af te lezen is dat iemand onder de nieuwe tijdelijke regeling valt.

Door de regeling kunnen 75-plussers blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Ook ontstaat er tijdelijk ruimte bij het CBR om prioriteit te geven aan de groep mensen die zich vanwege een medische aandoening meldt bij het CBR. Ook komt er meer ruimte vrij voor het afhandelen van bijvoorbeeld verzoeken van examenkandidaten en beroepschauffeurs.

Medische achtergrond

Er gelden een aantal voorwaarden aan de regeling. Zo moet een 75-plusser om in aanmerking te komen voor de regeling, een verlenging hebben aangevraagd en de gezondheidsverklaring bij het CBR hebben ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is. ‘In het belang van de verkeersveiligheid’ geldt de regeling niet voor mensen die beperkende rijbewijscodes hebben vanwege een medische achtergrond. De 75-plussers die in aanmerking komen voor de tijdelijke regeling, moeten voor de definitieve verlenging van hun rijbewijs alsnog medisch worden gekeurd.

Het kabinet stuurt het voorstel naar de Tweede en Eerste Kamer met het verzoek om niet de officiële tijd van vier weken nemen voordat het voorstel naar de Raad van State wordt gestuurd. Dit om te zorgen voor een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding. Het CBR en de RDW zijn bezig om hun systemen klaar te maken voor de praktische uitvoering van de tijdelijke regeling.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is redacteur van VerkeersNet.nl. Hij schrijft ook regelmatig voor de andere vakbladen van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.