Jongeren verkiezen Facebook boven rijbewijs

Uit een studie van de universiteit van Michigan blijkt dat het aandeel jongeren met een rijbewijs in de VS aan het afnemen is. In 1983 had 87 procent van de 19-jarigen een rijbewijs, 25 jaar later ligt dat percentage op 75 procent. Ook in een aantal andere landen valt deze trend waar te nemen. De onderzoekers veronderstellen dat het gebruik van nieuwe media daar wel eens een oorzaak van zou kunnen zijn.
In 1983 was een derde van de rijbewijsbezitters in de VS onder de 30 jaar. Nu ligt dat aandeel op 22 procent. Verder was in 1983 de helft van de bestuurders onder de 40, nu is dat minder dan 40 procent. De onderzoekers legden de resultaten naast de cijfers uit 14 andere landen, waaronder Nederland.Daarbij bleek dat een soortgelijke ontwikkeling als in de VS zich voordoet in bijvoorbeeld Duitsland, Noorwegen, Zweden en Japan.

In Nederland en bijvoorbeeld Spanje nam het rijbewijsbezit in alle leeftijdscategorieen toe. Vervolgens keek men of er een relatie ligt met sociale kenmerken als opleidingsniveau, aantal inwoners in grote steden enz. Een factor die eruit springt is het gebruik van internet.

De onderzoekers vonden een duidelijke correlatie tussen afnemend rijbewijsbezit en een hoog internetgebruik.Volgens Michael Sivak van het U-M Transportation Research Institute is dat waarschijnlijk te verklaren door het feit dat jongeren minder behoefte hebben aan fysieke ontmoetingen, nu men via de nieuwe media virtuele contacten kan onderhouden.

Bovendien gaat autorijden gaat niet samen met sms-en en andere vormen van elektronische communicatie, zo ondervinden jongeren wellicht, aldus Sivak. Een dergelijke ontwikkeling kan grote consequenties hebben voor toekomstig mobiliteitsbeleid, aldus Sivak.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.