Minder sporters en supporters met slok op achter het stuur

Steeds meer sporters en supporters stappen na een kantinebezoek nuchter achter het stuur. Dat blijkt uit de evaluatie van de proef BobSport waarbij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, decentrale overheden, NOC*NSF en vier grote sportbonden de Bob-campagne hebben ingezet om te voorkomen dat bezoekers van sportkantines met alcohol op gaan autorijden.

In de eerste helft van 2012 is de Bob-campagne speciaal ingezet in sportkantines. Naast de landelijke Bob-Wintercampagne zijn in 5 provincies van februari tot en met juni bezoekers van voetbal-, hockey-, tennis- en korfbalclubs door pilotregio’s, gemeenten en sportclubs aangespoord om alcoholvrij te rijden. Dit gebeurde door Bob-materialen en events gericht op bezoekers en barvrijwilligers en extra alcoholcontroles in de 5 pilotregio’s.
Uit metingen via vrijwillige blaastesten bij sportkantines blijkt dat niet alleen de landelijke, maar vooral regionale inspanningen hun vruchten afwerpen. Landelijk is het aandeel bestuurders dat niets heeft gedronken toegenomen van 74,4% in 2011 naar 80.9% na afloop van de pilot in 2012. Het aandeel zware drinkers (met een alcoholpromillage van 0,8‰ of meer) halveerde deze periode van 5.3 % naar 2.6%. Bestuurders met passagiers stappen beduidend minder vaak met alcohol op achter het stuur dan alleenrijders. Ook maken meer mensen de Bob-afspraak in 2012 dan in 2011 (61,8% in 2012, 58,8 % in 2011). Samenrijders met een Bob-afspraak stappen het vaakst nuchter achter het stuur. In 2011 dronk 79,1% van de SportBobs geen alcohol. In 2012 is dit gestegen naar 85,3%.

Terwijl landelijk een gedragsverbetering onder sportkantinebezoekers zichtbaar is, blijken de BobSport-acties in de 5 pilotregio’s nog extra effect te hebben opgeleverd. Het aandeel bestuurders met 0.0‰ steeg in de pilotregio’s met gemiddeld 8,8% (van 72,8% in 2011 naar 81,6% in 2012). In de rest van Nederland was de toename 5,6% (van 75,0% in 2011 naar 80,6% in 2012). De pilotregio’s zullen zich ook in de komende jaren inzetten om het rijden onder invloed na kantinebezoek in hun gehele provincie terug te dringen. De verwachting is dat meer provincies BobSport zullen adopteren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.