BOB gaat mee op visite

Uit onderzoek blijkt dat in het weekend het aandeel alcoholovertredingen na familie- of vriendenbezoek de laatste jaren toeneemt, terwijl het aandeel overtreders na een bezoek aan een horecagelegenheid daalt. De Bob-campagne wordt daarom in de wintermaanden speciaal ingezet om automobilisten en hun passagiers ook bij bezoek aan familie en vrienden aan te sporen de Bob-afspraak te maken. Dit gebeurt met de slogan ‘Bob. Ook als je op visite gaat.’

Rijden met alcohol op is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Jaarlijks is bij 1 op de 5 verkeersongevallen alcohol in het spel. In 2011 kwam dat neer op circa 130 doden en 4000 ernstig gewonden. De Bob-campagne, waarin voorlichting en handhaving worden gecombineerd, is een van de maatregelen om het rijden onder invloed terug te dringen. Andere maatregelen in dit verband zijn de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) en het Alcoholslotprogramma. Volgens minister Schultz van Haegen is de Bob-campagne is zeer effectief. Sinds de introductie van de campagne in 2001 is een sterke daling van het aantal overtredingen te zien.

Sinds 1999 wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu jaarlijks het alcoholgebruik van bestuurders in het weekeinde onderzocht door middel van een steekproef onder automobilisten. In 2011 bleek daaruit dat er bij 2,4 % sprake was van een overtreding. Dat is gelijk aan het aantal in 2010. Vergeleken met 10 jaar geleden is het aantal automobilisten die met te veel drank op achter het stuur zitten bijna gehalveerd.
Het aantal nuchtere bestuurders (onder de 0,2 promille) lag in 2011 op 93,6 ten opzichte van 93,8% in 2010. Opvallend is dat het dat het aandeel alcoholovertreders na een bezoek aan familie of vrienden de laatste jaren toeneemt van 17% in 2008 naar 23% in 2011, terwijl het aantal overtreders uit horecagelegenheden daalt, van 57% in 2008 naar 50% in 2011. Ook in 2011 zijn mannen vaker in overtreding dan vrouwen. Zowel bij mannen en vrouwen zijn bestuurders van 35 tot en met 49 jaar het meest in overtreding. Onder de groep beginnende bestuurders (bestuurders die korter dan 5 jaar hun rijbewijs in bezit hebben en waarbij het alcohollimiet 0.2‰ is) neemt het alcoholgebruik ook af. In 2011 had 4,2% te veel gedronken. In 2010 was dit 4,5%.

 

Regionaal zijn de meeste overtredingen in 2011 geconstateerd in de provincies Noord-Brabant (3,5%) en Noord-Holland (3,0%). Ten opzichte van 2010 neemt het totaal aantal overtreders af in West-Nederland en toe in Zuid-Nederland. In de noordelijke provincies is het percentage opnieuw het laagst. In Drenthe komt het aandeel overtreders voor het eerst uit onder de 1%. Het ministerie heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gevraagd onderzoek te doen naar de regionale verschillen. Begin 2013 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.