Helmond, Den Bosch en Zuid-Holland kandidaat Verkeerslichtenregio 2016

vriDe gemeente Helmond, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Zuid-Holland zijn genomineerd voor de titel Verkeerslichtenregio 2016. Met de verkiezing eert het vakgebied de stad of regio die beschikt over het beste areaal verkeerslichten.

Tijdens de Studiedag Verkeerslichten op 17 februari in Utrecht wordt uit deze genomineerden een winnaar bekend gemaakt.

De regio’s hebben zichzelf voorgedragen met een eigen presentatie, waarin zij hebben beschreven waarom zij menen in aanmerking te komen voor de uitverkiezing.
De jury heeft nadrukkelijk bekeken in hoeverre steden en regio’s zich momenteel voorbereiden op de toekomstige taken van verkeerslichten. In voorgaande verkiezingen lag het accent vooral op het feitelijk functioneren van verkeersregelinstallaties (VRI’s). De inzendingen voor de verkiezing tot Verkeerslichtenregio 2016 zijn onder meer beoordeeld op de mate waarin netwerkmanagement wordt toegepast en in welke mate zij regionaal samenwerken. Ook s ook de mate waarin zij voorsorteren op C-ITS gewogen (C-ITS staat voor Coöperatieve Intelligente Transport Systemen, denk aan intelligente kruispunten). Tot slot kijkt de jury naar hoe en op welke manier de kandidaten innoveren en of zij toekomst vaste eisen stellen bij uitvragen.

De genomineerde organisaties worden uitgenodigd hun inzending te presenteren en hierop een toelichting te geven tijdens een jurybijeenkomst. Ook zullen de prestaties van de bestaande VRI’s in het beheergebied van de kandidaten in de praktijk worden getoetst. Samen met de eerder benoemde beoordelingscriteria zal dit de basis zijn waarop de jury een winnaar aanwijst.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.