Meeste kentekencamera’s ook te gebruiken voor verkeersonderzoek bestel- en vrachtverkeer in de stad

In steeds meer gemeenten worden verkeersovertredingen gehandhaafd met behulp van camera’s, de zogenaamde ANPR (automatic number plate recognition camera’s). Doordat deze camera’s onder specifieke randvoorwaarden zijn opgehangen worden deze uitsluitend voor die functie gebruikt.

Er bestaat steeds meer behoefte om de informatie die deze camera’s registreren te gebruiken voor onderzoek rondom de leefbaarheid van de binnenstad. Dit geldt in het bijzonder voor het bestel- en vrachtverkeer die dagelijks de stad bevoorraden. Daarbij gaat het niet alleen om aantallen en tijdstippen, maar ook in meer inzicht in het type voertuig dat wordt ingezet, de omvang en massa van de voertuigen, de leeftijd en de  uitstootkenmerken.

Connekt heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee de gegevens die de handhavingscamera’s inwinnen, gebruikt kunnen worden voor onderzoek. Dit plan is gebaseerd op een methodiek die bij de gemeente Amsterdam is ontwikkeld.

Het stappenplan bestaat allereerst uit een juridische toets waarin gecontroleerd wordt of het verzamelen van de gegevens het algemeen belang dient, relevant of noodzakelijk is en of de privacy is gewaarborgd. Vervolgens wordt een derde partij gezocht die ervoor zorgt dat de kentekens gepseudonimiseerd worden. De gepseudonimiseerde kentekens zijn niet herleidbaar naar het origineel, maar het koppelen van gelijke voertuigen en het achterhalen van het type voertuig is hierdoor wel mogelijk.

In de gemeente Amsterdam is het stappenplan recent gehanteerd om onderzoeksdata in te winnen over de stedelijke logistiek. In Amsterdam staan meer dan 70 vaste camera’s op de straat en soms nog apart kentekenscanners voor specifieke onderzoeken. Toepassing van het stappenschema in de gemeente leidde ertoe dat de verkeersafdeling als de afdeling duurzaamheid nu de beschikking over een groot aantal locaties (>50) waarvan op elk wenselijk moment nieuwe gegevens beschikbaar komen. Per locatie kan een een database gegenereerd met aantal voertuigen per uur per dag per type voertuig. Hierbij is afgeleid op welke locaties welke milieuklasses passeren. Resultaat hiervan is een veel beter inzicht in de grote diversiteit aan 30.000 bestelauto’s en 3.000 vrachtauto’s die dagelijks de stad binnenrijden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.