Autodelen leidt nauwelijks tot minder autogebruik

woonwijkZowel in de wetenschappelijke literatuur als in het beleid en de publicaties van overheden en betrokken partijen bij autodelen worden grote effecten verwacht van autodelen op het terugdringen van autobezit en autogebruik, het verbruik van brandstoffen, en de uitstoot van luchtverontreiniging. Die claims zijn op zijn zachtst gezegd niet goed onderbouwd, aldus prof. Wim Hafkamp van de Erasmusuniversiteit.

Op basis van eerder onderzoek en een analyse van de autokosten komt prof. Wim Hafkamp in het tijdschrift Vervoerswetenschap tot de conclusie dat de potentiële effecten van autodelen op autobezit en –gebruik ‘op zijn best klein zullen zijn’.

Hafkamp stelt onder meer dat het niet juist is dat autodelen goedkoper is voor wie minder dan 10.000-12.000 km per jaar rijdt, zoals veelal wordt beweerd. ‘Men kan met een eigen auto, mits het gaat om een simpel model, bij 6500-8000 km per jaar goedkoper uit zijn dan met autodelen.’ De kostenaspecten wegen dan dus minder zwaar.

Volgens Wim Hafkamp is slechts in enkele gevallen een aanzienlijke reductie van het autogebruik te verwachten. ‘In de meeste gevallen is de reductie echter klein, of is er zelfs sprake van een toename van het autogebruik: zodra autodelen een beschikbaar alternatief is lijkt het reizigers te doen afzien van het gebruik van de fiets of het ov, of zelfs reizen te doen maken die ze anders niet zouden maken’.

Verder leidt de deelauto ertoe dat de eigen auto voortaan voor anderen in het huishouden vaker beschikbaar komt. En de keuze voor autodelen kan ook een stap zijn in de richting van een eigen auto.

Ook bij de onderzoeken die erop uitkomen dat deelautogebruikers aanzienlijk minder rijden, zet Hafkamp vraagtekens. ‘In deze groep zitten ook huishoudens die, omdat ze zo weinig rijden, sowieso de eigen auto vroeg of laat wegdoen en dus veel minder zouden zijn gaan rijden.‘

Deze conclusies laten volgens Hafkamp overigens onverlet dat autodelen, ook in de meer recente peer-to-peer arrangementen van bedrijven als Snappcar en Mywheels, een reële optie kan zijn voor een generatie jongeren voor wie autobezit niet meer vanzelfsprekend is, maar wel duur. Verder blijft autodelen van groter belang in dichtbebouwde binnensteden waar de parkeerdruk hoog is en de openbare ruimte ‘verblikt’. ‘Juist in die contexten kan autodelen van belang zijn voor ruimtebeslag en lokale milieukwaliteit.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.