SWOV luidt de noodklok voor te smalle 80 km/uur-wegen

80wegDe 80 km/uur-wegen in Nederland behoren tot de onveiligste wegen. Dat komt onder meer omdat de meeste wegen te smal zijn. Smaller in ieder geval dan de richtlijnen voorschrijven. Bovendien zijn de dwarsprofielen uit de richtlijnen al aan de krappe kant.

Dat stelt de SWOV in het rapport ‘Veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen met limiet 80 km/uur‘. De SWOV bekeek in hoeverre bepaalde wegkenmerken invloed hebben op het ontstaan van verkeersongevallen op 80 km/uur-wegen. Dat geldt onder andere voor de breedte van de verharding, de rijstrook en de redresseerstrook. Ook de breedte en uitvoering van de middenberm en rijrichtingscheiding spelen een rol.

De dwarsprofielen in Nederland behoren volgens het SWOV-onderzoek tot de smalste ter wereld. De standaardbreedte van een zogenaamde GOW80-wegen zoals vastgelegd in het Handboek Wegontwerp is 7,5 meter. Maar uit internationaal onderzoek blijkt dat die breedte minimaal 8,5 meter zou moeten zijn en liefst 9,5 meter.

Dat biedt niet alleen de mogelijkheid bredere rijstroken aan te leggen, maar het biedt ook meer ruimte voor zogenaamde redresseerstroken en voorzieningen om het verkeer te scheiden door middel van bredere middenbermen en cable barriers.

De SWOV noemt een rijstrookbreedte van 2,75 meter die men nu tegenkomt onverantwoord. Die zou minstens 3,3 meter moeten bedragen. Dat kan al 10 procent schelen aan verkeersslachtoffers. Het aanbrengen van een fysieke rijrichtingscheiding in de vorm van cable barriers kan het totaal aantal dodelijke ongevallen zelfs met 80% doen afnemen en het totaal aantal ernstige letselongevallen met 50%.

Volgens de SWOV is bij 40% van alle GOW80-wegen nu al voldoende ruimte beschikbaar voor een verbreding. De SWOV weet niet  in hoeverre de ruim 25.000 kilometer aan 80km/uur-wegen voldoet aan de huidige eisen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.