SMS-en op de fiets risico voor jongeren

bellen_fietsJonge fietsers die regelmatig de smartphone gebruiken op de fiets hebben een 1,4 keer zo hoog risico op een ongeval.

Toch zal een campagne om het gebruik te ontmoedigen weinig effect hebben, zo stelt de SWOV op basis van een nieuw onderzoek onder jongeren.

De leeftijdsgroep waarop het onderzoek zich richtte (10-17 jaar) maakt veelvuldig gebruik van mobiele apparatuur tijdens het fietsen.

Jongeren verrichten daarbij relatief vaker dan andere leeftijdsgroepen tijdens het fietsen handelingen die tijdens het fietsen bijzonder risicovol zijn, zoals berichten sturen en lezen.

Daarbij valt op dat zij het gebruik nauwelijks aanpassen aan externe omstandigheden zoals het weer of de verkeersdrukte, aldus de SWOV.

Jonge fietsers raken daardoor meer afgeleid dan oudere fietsers en reageren zij ook minder goed op gevaren op de weg.

Uit vragenlijstonderzoek blijkt dat de ongevalskans onder fietsers van 12-17 jaar en van 18-34 jaar fors toeneemt als zij elke rit hun apparatuur gebruiken, vergeleken met als zij geen apparatuur gebruiken. Fietsers van 35 jaar en ouder laten deze toename niet zien.

Een belangrijk kenmerk van de doelgroep is dat jonge adolescenten – en dan met name jongens – niet alleen een hoger risico hebben in het verkeer, maar ook op overlijden door een andere ‘niet-natuurlijke’ doodsoorzaak.

De verwachting is dat campagnes die uitsluitend gericht zijn op het ontmoedigen van apparatuurgebruik minder succesvol zullen zijn. Een campagneboodschap kan bijvoorbeeld vertellen dat apparatuurgebruik beter helemaal kan worden vermeden, maar als men ervoor kiest om dat wel te doen, hoe men dan de apparatuur veilig kan gebruiken, zo beveelt de SWOV aan.

Daarbij komt een boodschap in humor verpakt beter aan dan een boodschap die angst wil oproepen.

Ook het laten leren van fouten is een goede strategie. Zo kun je bijvoorbeeld jongeren een filmpje tonen van een verkeerssituatie en ze ondertussen vragen iets op hun smartphone of mp3-speler op te zoeken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

SMS-en op de fiets risico voor jongeren - VerkeersNet

SMS-en op de fiets risico voor jongeren

bellen_fietsJonge fietsers die regelmatig de smartphone gebruiken op de fiets hebben een 1,4 keer zo hoog risico op een ongeval.

Toch zal een campagne om het gebruik te ontmoedigen weinig effect hebben, zo stelt de SWOV op basis van een nieuw onderzoek onder jongeren.

De leeftijdsgroep waarop het onderzoek zich richtte (10-17 jaar) maakt veelvuldig gebruik van mobiele apparatuur tijdens het fietsen.

Jongeren verrichten daarbij relatief vaker dan andere leeftijdsgroepen tijdens het fietsen handelingen die tijdens het fietsen bijzonder risicovol zijn, zoals berichten sturen en lezen.

Daarbij valt op dat zij het gebruik nauwelijks aanpassen aan externe omstandigheden zoals het weer of de verkeersdrukte, aldus de SWOV.

Jonge fietsers raken daardoor meer afgeleid dan oudere fietsers en reageren zij ook minder goed op gevaren op de weg.

Uit vragenlijstonderzoek blijkt dat de ongevalskans onder fietsers van 12-17 jaar en van 18-34 jaar fors toeneemt als zij elke rit hun apparatuur gebruiken, vergeleken met als zij geen apparatuur gebruiken. Fietsers van 35 jaar en ouder laten deze toename niet zien.

Een belangrijk kenmerk van de doelgroep is dat jonge adolescenten – en dan met name jongens – niet alleen een hoger risico hebben in het verkeer, maar ook op overlijden door een andere ‘niet-natuurlijke’ doodsoorzaak.

De verwachting is dat campagnes die uitsluitend gericht zijn op het ontmoedigen van apparatuurgebruik minder succesvol zullen zijn. Een campagneboodschap kan bijvoorbeeld vertellen dat apparatuurgebruik beter helemaal kan worden vermeden, maar als men ervoor kiest om dat wel te doen, hoe men dan de apparatuur veilig kan gebruiken, zo beveelt de SWOV aan.

Daarbij komt een boodschap in humor verpakt beter aan dan een boodschap die angst wil oproepen.

Ook het laten leren van fouten is een goede strategie. Zo kun je bijvoorbeeld jongeren een filmpje tonen van een verkeerssituatie en ze ondertussen vragen iets op hun smartphone of mp3-speler op te zoeken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.