ANWB: Meer dan helft provinciale wegen niet veilig genoeg

provincialewegMeer dan de helft van de provinciale wegen in Nederland ( 62%) is niet veilig genoeg. Dat stelt de ANWB op basis van eigen onderzoek. Met het veiliger maken van deze wegen is rond 1 miljard euro gemoeid.

In veel gevallen zouden deze wegen met relatief eenvoudige maatregelen veiliger kunnen worden gemaakt, zonder het vaak landelijke karakter ervan aan te tasten, aldus de bond.

In Nederland vallen op dit moment twee doden en vijftig gewonden per dag in het verkeer. Een kwart van die slachtoffers valt op provinciale wegen.

De ANWB is met een meetwagen door alle provincies gereden en heeft daarbij 8500 km aan provinciale wegen in beeld gebracht met behulp van het Europese systeem EuroRAP.

Met deze meetmethodiek wordt de veiligheid van de weg beoordeeld op basis van de wegkenmerken en vervolgens uitgedrukt in een aantal sterren: 55 % daarvan scoort twee sterren en 7 % slechts één ster, waar er maximaal vijf te behalen zijn. De ANWB pleit voor een veiligheidsniveau van tenminste drie sterren.

Om de veiligheid van provinciale wegen te verbeteren komen onder meer de volgende aanbevelingen naar voren:
– rij- en redresseerstroken verbreden,
– scheiding van rijbaan breder maken of een fysieke rijbaanscheiding aanbrengen,
– objecten in de berm (bijv. bomen) beter afschermen,
– onveilige situaties op kruispunten verbeteren.

Veel van deze maatregelen kunnen worden meegenomen bij het regulier onderhoud van de wegen.

De ANWB heeft becijferd dat een investering van ruim €1 miljard euro nodig is om het provinciale wegennet naar een veiligheidsniveau van drie sterren te tillen.

De bond adviseert dit bedrag te spreiden over een periode van tien jaar. Deze investering scheelt jaarlijks tientallen verkeersdoden en honderden verkeersgewonden. Daarbij zijn de maatschappelijke kosten die verkeersongevallen met zich meebrengen, zo’n €12,5 miljard euro per jaar (aan onder meer medische kosten, arbeidsongeschiktheid en immaterieële kosten), nog buiten beschouwing gelaten.

De ANWB zal later dit jaar de resultaten per provincie bekendmaken. De wegen komen hierbij gedetailleerd aan bod, zodat het mogelijk zal zijn de veiligheid ervan gericht te verbeteren.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

ANWB: Meer dan helft provinciale wegen niet veilig genoeg - VerkeersNet

ANWB: Meer dan helft provinciale wegen niet veilig genoeg

provincialewegMeer dan de helft van de provinciale wegen in Nederland ( 62%) is niet veilig genoeg. Dat stelt de ANWB op basis van eigen onderzoek. Met het veiliger maken van deze wegen is rond 1 miljard euro gemoeid.

In veel gevallen zouden deze wegen met relatief eenvoudige maatregelen veiliger kunnen worden gemaakt, zonder het vaak landelijke karakter ervan aan te tasten, aldus de bond.

In Nederland vallen op dit moment twee doden en vijftig gewonden per dag in het verkeer. Een kwart van die slachtoffers valt op provinciale wegen.

De ANWB is met een meetwagen door alle provincies gereden en heeft daarbij 8500 km aan provinciale wegen in beeld gebracht met behulp van het Europese systeem EuroRAP.

Met deze meetmethodiek wordt de veiligheid van de weg beoordeeld op basis van de wegkenmerken en vervolgens uitgedrukt in een aantal sterren: 55 % daarvan scoort twee sterren en 7 % slechts één ster, waar er maximaal vijf te behalen zijn. De ANWB pleit voor een veiligheidsniveau van tenminste drie sterren.

Om de veiligheid van provinciale wegen te verbeteren komen onder meer de volgende aanbevelingen naar voren:
– rij- en redresseerstroken verbreden,
– scheiding van rijbaan breder maken of een fysieke rijbaanscheiding aanbrengen,
– objecten in de berm (bijv. bomen) beter afschermen,
– onveilige situaties op kruispunten verbeteren.

Veel van deze maatregelen kunnen worden meegenomen bij het regulier onderhoud van de wegen.

De ANWB heeft becijferd dat een investering van ruim €1 miljard euro nodig is om het provinciale wegennet naar een veiligheidsniveau van drie sterren te tillen.

De bond adviseert dit bedrag te spreiden over een periode van tien jaar. Deze investering scheelt jaarlijks tientallen verkeersdoden en honderden verkeersgewonden. Daarbij zijn de maatschappelijke kosten die verkeersongevallen met zich meebrengen, zo’n €12,5 miljard euro per jaar (aan onder meer medische kosten, arbeidsongeschiktheid en immaterieële kosten), nog buiten beschouwing gelaten.

De ANWB zal later dit jaar de resultaten per provincie bekendmaken. De wegen komen hierbij gedetailleerd aan bod, zodat het mogelijk zal zijn de veiligheid ervan gericht te verbeteren.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.