Steenstraat beetje veiliger door shared space

steenstraat-270x169De verkeersveiligheid in de Steenstraat in Arnhem is een beetje verbeterd sinds de herinrichting en de invoering van Shared Space in 2011. Dat is de conclusie van de eindevaluatie verkeersveiligheid Steenstraat. B&W ziet dan ook geen aanleiding om nieuwe maatregelen te treffen.

In april 2013 is door middel van enquêtes onderzoek gedaan naar onder andere de veiligheidsbeleving van gebruikers. Verder zijn er snelheidsmetingen en tellingen verricht. Voorafgaand aan de herinrichting is in april 2010 een nul-meting gedaan. De enquêtes zijn gehouden onder bewoners en bedrijven in de Steenstraat, onder voetgangers, fietsers en automobilisten en onder leden van het Arnhemse Digipanel.

Uit de vergelijking van de resultaten uit 2010 en 2013 blijkt dat de veiligheid zowel subjectief als objectief licht is toegenomen. Vooral voetgangers ervaren een betere verkeersveiligheid. De geënquêteerden vinden dat de Steenstraat als winkel- en horecagebied is verbeterd. In 2010 werd de meeste overlast ervaren door fout geparkeerde auto’s, overtredingen van verkeersregels, mensen die geen rekening houden met mede-weggebruikers en onveilige situaties bij het oversteken. In 2013 zorgen deze zelfde situaties voor overlast, maar de situatie is wel licht verbeterd. De gemiddelde snelheid is afgenomen: van 30 km/uur in 2010 naar 25 km/uur in 2013. Ook de verkeersintensiteit nam af: in 2013 reden per dag gemiddeld 500 motorvoertuigen minder door de Steenstraat. Op een doordeweeksedag betekent dat een afname van 16%.

Een behoorlijk aantal respondenten maakte een opmerking over de drempels in de Steenstraat. Deze worden ervaren als oncomfortabel voor fietsers. Het verlagen van de drempels heeft echter weer een verhoging van de snelheid van auto’s tot gevolg, zo stelt de gemeente. Aangezien met het aanpassen van de drempels ook nog behoorlijke kosten zijn gemoeid, kiest het college ervoor de situatie te laten zoals deze is.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Steenstraat beetje veiliger door shared space - VerkeersNet

Steenstraat beetje veiliger door shared space

steenstraat-270x169De verkeersveiligheid in de Steenstraat in Arnhem is een beetje verbeterd sinds de herinrichting en de invoering van Shared Space in 2011. Dat is de conclusie van de eindevaluatie verkeersveiligheid Steenstraat. B&W ziet dan ook geen aanleiding om nieuwe maatregelen te treffen.

In april 2013 is door middel van enquêtes onderzoek gedaan naar onder andere de veiligheidsbeleving van gebruikers. Verder zijn er snelheidsmetingen en tellingen verricht. Voorafgaand aan de herinrichting is in april 2010 een nul-meting gedaan. De enquêtes zijn gehouden onder bewoners en bedrijven in de Steenstraat, onder voetgangers, fietsers en automobilisten en onder leden van het Arnhemse Digipanel.

Uit de vergelijking van de resultaten uit 2010 en 2013 blijkt dat de veiligheid zowel subjectief als objectief licht is toegenomen. Vooral voetgangers ervaren een betere verkeersveiligheid. De geënquêteerden vinden dat de Steenstraat als winkel- en horecagebied is verbeterd. In 2010 werd de meeste overlast ervaren door fout geparkeerde auto’s, overtredingen van verkeersregels, mensen die geen rekening houden met mede-weggebruikers en onveilige situaties bij het oversteken. In 2013 zorgen deze zelfde situaties voor overlast, maar de situatie is wel licht verbeterd. De gemiddelde snelheid is afgenomen: van 30 km/uur in 2010 naar 25 km/uur in 2013. Ook de verkeersintensiteit nam af: in 2013 reden per dag gemiddeld 500 motorvoertuigen minder door de Steenstraat. Op een doordeweeksedag betekent dat een afname van 16%.

Een behoorlijk aantal respondenten maakte een opmerking over de drempels in de Steenstraat. Deze worden ervaren als oncomfortabel voor fietsers. Het verlagen van de drempels heeft echter weer een verhoging van de snelheid van auto’s tot gevolg, zo stelt de gemeente. Aangezien met het aanpassen van de drempels ook nog behoorlijke kosten zijn gemoeid, kiest het college ervoor de situatie te laten zoals deze is.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.