SWOV: Snorfiets op de rijbaan alleen met helm op

snorfietsoprijbaanSnorfiets op de rijbaan is een goed idee, maar alleen als de snorfietser een helm gaan dragen. Dat stelt de SWOV op basis van een studie¬†naar de mogelijke effecten van ‘Snorfiets op de rijbaan’ in Amsterdam. Dat zou tot 38% minder slachtoffers leiden.

Amsterdam overweegt om snorfietsers binnen de bebouwde kom in 50km/uur-zones naar de rijbaan te verplaatsen. De SWOV onderzocht – vooral op basis van de ervaringen met het verplaatsen van de gewone bromfiets naar de rijbaan in 1999 – wat de gevolgen zouden zijn.

De gevolgen van zo’n maatregel in geval snorfietsers geen helm dragen – zoals nu het geval is – laten zich volgens de SWOV niet berekenen. Het lijkt de onderzoekers sowieso geen goed plan, omdat juist een helmplicht de balans waarschijnlijk naar de gunstige kant doet overslaan.

De reductie van het aantal snorfietsslachtoffers (dat waren 689 in 2012 in Amsterdam) met 38% (261 slachtoffer voor 2012) door de maatregel ‘Snorfiets op de rijbaan’ bij gelijktijdige invoering van de helmdraagplicht heeft drie oorzaken.

Verplaatsing van snorfietsen naar de rijbaan zal – navolging van de maatregel voor bromfietsen – leiden tot minder botsingen tussen snorfietsen en fietsers en voetgangers, en tussen snorfietsen een auto’s, vooral op kruispunten. Dat levert 53 minder slachtoffers op in de Amsterdamse situatie.

Daarnaast leidt een helm tot minder slachtoffers met hoofdletsel, goed voor 32 minder slachtoffers.

Maar de grootste winst zou worden bereikt doordat een derde van de snorfietsers zal kiezen voor een ander vervoermiddel, zoals de fiets, auto of ov. Dat leidt tot 176 minder slachtoffers.

Daarnaast stapt nog eens eenderde over naar de bromfiets, maakt dat maakt voor de ongevallen geen verschil.

De vier grote gemeenten (G4) hebben minister Schultz en minister Opstelten gevraagd een Рlokale Р helmplicht voor snorfietsen wettelijk te regelen. Daarnaast pleiten ze voor invoering van de mogelijkheid om het kentekenbewijs in te nemen op basis van een snelheidsmeting met radar- of laserapparatuur. Nu kan dat alleen op basis van een meting op de rollenbank. Volgens de G4 rijdt nu 77% van de snorfietsen te hard.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.