Groot aantal Vlaamse organisaties doet voorstellen om verkeersveiligheid te verbeteren

aanbevelingen_vlaanderenMeer dan 50 organisaties uit het veld van verkeersveiligheid en mobiliteit hebben samen 31 aanbevelingen geformuleerd om de verkeersveiligheid in Vlaanderen te verbeteren. Men wil onder meer dat de rijopleiding wordt verbeterd en het snelheidsbeleid wordt vereenvoudigd.

De exercitie gebeurde op initiatief van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. De organisaties keken naar mogelijke maatregelen op een aantal deelgebieden, zoals educatie, infrastructuur en handhaving. Dat resulteerde in 31 concrete aanbevelingen.

Zo moet men bij de uitwerking van een verkeersveiligheidsstrategie waar mogelijk systematisch de link te maken tussen verkeersveiligheid en andere beleidsdomeinen zoals mobiliteit en openbare werken, welzijn en volksgezondheid, onderwijs, leefmilieu en ruimtelijke ordening. Verder moet de rijopleiding drastisch verbeterd worden, onder meer door een gefaseerde opzet door te voeren met een leerfase, een oefenfase en vervolmakingsfase en ‘levenslang leren’, ook na het behalen van het rijbewijs.

Verder bevelen de organisaties aan om het snelheidsbeleid in Vlaanderen te vereenvoudigen en eenduidiger te maken. Bij een 2×2-weg met middenberm wordt 90 km/uur als algemene regel aanbevolen. De huidige regel is 120 km/uur. Door 90 km/u als algemene regel in te voeren, kunnen deze borden verdwijnen. Op andere wegen buiten de bebouwde kom wordt verder uitgegaan van 70 km/uur als algemene regel. Door 70 km/uur als algemene stelregel te gebruiken, kunnen veel borden 70 km/uur verdwijnen.

Het systeem van permanente verkeers- en mobiliteitseducatie moet verder worden uitgebouwd en geoptimaliseerd, zowel binnen het reguliere onderwijs als erbuiten, met specifieke programma’s en resultaatgebonden doelstellingen op het vlak van praktische vaardigheden, attitudes en kennis voor elke leeftijdsgroep, elk type weggebruiker en elke vervoersmodus.

Tenslotte moet gewerkt worden aan verbetering van de ongevallenregistratie en moet er meer aandacht zijn voor wetenschappelijk onderzoek, waaronder diepteanalyses bij zware verkeersongevallen.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.