Aantal verkeersgewonden daalde in 2012 met 4,5 procent

Het aantal ernstig verkeersgewonden is in 2012 gedaald van 20.100 in 2011 naar 19.2001 in 2012. Dit is een daling van 4,5 %; een eerste daling van het aantal gewonden sinds 2006.

Dit schrijft minister Schultz in een brief aan de Kamer. Het is volgens de minister nog te vroeg om te bepalen of dit het begin is van een dalende trend of een stagnatie van het aantal ernstig verkeersgewonden.

De toegezegde maatregelen van de minister van Veiligheid en Justitie om de politieregistratie van ernstig verkeersgewonden te verbeteren zijn in 2013 geïmplementeerd, aldus Schultz. Ze verwacht dat dit vanaf volgend jaar tot uitdrukking komen in de kwaliteit van de ongevallencijfers. Ook heeft de politie samen met het Verbond van Verzekeraars en VIA het initiatief genomen om de registratie van alle soorten verkeersongevallen door betrokkenen te vereenvoudigen. Daartoe wordt een website en app gelanceerd. Deze aanvullende ongevallenregistratie maakt het mogelijk meer verkeersongevallen in beeld te brengen.

Ziekenhuizen gaan over op een nieuw letselregistratiesysteem om de kwaliteit van de registratie te verbeteren. Deze overgang heeft het vaststellen van het aantal gewonden in 2012 ernstig bemoeilijkt, aldus Schultz. In 2013 zijn nagenoeg alle ziekenhuizen over naar het nieuwe systeem en zal de vaststelling van het aantal ernstig verkeersgewonden weer gemakkelijker gaan. Daarnaast heeft IenM de beschikking gekregen over geanonimiseerde patiëntenvervoersgegevens van 11 ambulancediensten over de periode 2009 tot en met 2012. Deze gegevens worden nog aangevuld vanuit de overige diensten.

In 2012 heeft de SWOV de haalbaarheid van de verkeersveiligheidsdoelstellingen doorgerekend. Hieruit bleek dat de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden in 2020 met de aanvullende maatregelen uit de Beleidsimpuls binnen bereik ligt, aldus minister Schultz. Ze houd daarom vast aan deze doelstelling.

De doelstelling van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden blijft volgens De SWOV buiten bereik. Vooral de groei van het fietsgebruik door 50-plussers, mede dankzij de succesvolle introductie van de elektrische fiets, heeft geleid tot een hoger aantal gewonden. De SWOV rekent in 2015 het verkeersveiligheidsbeleid opnieuw door, als de maatregelen uit de beleidsimpuls ook tot effect hebben kunnen leiden, en gaat dan adviseren over een goed onderbouwde doelstelling voor ernstig verkeersgewonden.

De SWOV heeft bij doorrekening van de Beleidsimpuls in 2012 vier extra maatregelen geschetst waarmee, bij volledige realisatie, de doelstelling voor ernstig gewonden in beeld zou kunnen komen. Dit zijn: (1) volledig duurzaam veilige fietsinfrastructuur, (2) iedereen een fietshelm op, (3) niemand onder invloed van alcohol en (4) geen snelheidsovertredingen.

De minister zegt de verbeteringen toe te juichen, maar ze acht de noodzakelijke ingrepen om deze maatregelen in volle omvang te kunnen realiseren niet uitvoerbaar.

‘Iedere fietser een fietshelm op laten zetten leidt mogelijk tot minder fietsgebruik en daarmee tot een negatief gezondheidseffect.’

Ook de andere verregaande maatregelen zijn niet haalbaar. Hieruit concludeer Schultz dat er nu geen aanvullende maatregelen beschikbaar zijn die voldoende effect sorteren om de doelstelling op korte termijn binnen bereik te kunnen krijgen.

Ze kijkt wel uit naar de eerste resultaten van onderzoeken naar fietsveiligheid. Binnenkort komen resultaten beschikbaar van de dieptestudie naar enkelvoudige fietsongevallen van senioren (SWOV), onderzoek naar een feedforward systeem op de fiets dat waarschuwt voor gevaarlijke situaties (Roessingh, TNO en de Fietsersbond) en aanbevelingen hoe een locatie veilig ingericht kan worden als het plaatsen van een paaltje of obstakel noodzakelijk is (Fietsberaad). In 2014 wordt duidelijk of dit handvatten voor maatregelen biedt.

De SWOV tekent bij de cijfers nog wel aan dat de schatting veel onnauwkeuriger dan in eerdere jaren.

De best mogelijke schatting voor het aantal ernstig verkeersgewonden MAIS2+ in Nederland in 2012 is 19.200 plus of min 1.300.

Dit  komt door de slechte kwaliteit van de ongevallenregistratie (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland – BRON) in combinatie met  veranderingen in de Landelijke Medische Registratie (LMR). Deze schatting is veel onnauwkeuriger dan in eerdere jaren. Dit komt door de slechte kwaliteit van de ongevallenregistratie (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland – BRON) in combinatie met  veranderingen in de Landelijke Medische Registratie (LMR).

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.