Gebruik gordel en kinderzitjes op hoogste niveau ooit

autogordelInzittenden van auto’s en bestelbussen droegen in 2008 vaker dan ooit hun gordel. Ook kinderzitjes worden meer gebruikt dat voorheen. Op korte ritjes en achterin blijft het gordelgebruik nog achter.
Ten onrechte wanen mensen zich achterin of op korte ritjes veiliger dan voorin of op lange ritten. Als iedereen altijd een gordel zou dragen scheelt dat jaarlijks zo’n 15 doden en 85 ernstige ziekenhuisgewonden.

Bij personenauto’s lag het percentage bestuurders dat de gordel draagt op 95% (in 2006 op 94%) en bij bestelbusjes op 84% (in 2006 nog 80%). Ook passagiers dragen steeds vaker hun gordel: 94% van de bijrijders en 81% van de inzittenden op de achterbank. Dat laatste percentage lag in 2006 nog op 73% (en in 2000 op slechts 32%). Het veilig vervoeren van kinderen is ook sterk toegenomen. 88% van de kinderen kleiner dan 135cm wordt correct vervoerd, terwijl dat in 2006 nog 72% en in 2004 slechts 38% was. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Beveiligingsmiddelen in de auto 2008′ uitgevoerd in opdracht van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het onderzoek is gebaseerd op 31.000 waarnemingen langs de weg uitgevoerd in het hele land. Daarnaast is 2.676 mensen gevraagd naar hun eigen gedrag en naar hun mening over het nut van beveiligingsmiddelen. Bij lange ritten zegt 98% van de bestuurders de gordel te dragen en bij korte afstanden 88%. Het gevaar van het niet-dragen wordt voor de meeste situaties hoog ingeschat, maar voor korte ritten en op de achterbank wordt het risico opmerkelijk genoeg beduidend lager beschouwd. Voor de achterbank vinden slechts 58% van de bestuurders het altijd belangrijk de gordel te dragen. Ondanks dat de pakkans voor het niet dragen van de gordel achterin als klein wordt ervaren (slechts 12% denkt dat de kans (zeer) groot is), ligt de waargenomen gordeldracht achterin wel hoger dan ooit (81%). 1 op de 5 inzittenden moet dus nog overtuigd worden van de noodzaak altijd de gordel te dragen. Als reden voor het niet dragen zegt 47% van de bestuurders het te zijn vergeten, 21% het niet onprettig te vinden en 12% het niet te doen bij korte ritten.

Risicoperceptie
De autogebruiker is zich over het algemeen bewust van het belang om een gordel te dragen. 95% vindt het niet dragen van een gordel voorin gevaarlijk, achterin ligt dit op 73%. Voor het vervoer van kinderen geldt dat 98% van de bestuurders het belang ziet als het kind voorin wordt vervoerd. Achterin ligt dat op 94%.

Controles op gordelgebruik zegt 87% (heel) zinvol te vinden. 71% vindt de controle op het gebruik achterin zinvol. Ook hier komt terug dat het risico achterin blijkbaar lager wordt ingeschat.

In de regio’s Drenthe, Flevoland en Haaglanden dragen bestuurders van personenauto’s het vaakst de gordel (98%). Brabant Zuid-Oost (91%), Zuid-Holland-Zuid (92%) en Amsterdam-Amstelland (93%) scoren het laagst.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.