BAM moet doorgaan met aanleg knooppunt bij Waalwijk

bamVolgens aannemer BAM die het knooppunt van de A59-N261 gaat aanleggen zal de daar toepaste oplossing tot verkeersgevaarlijke situaties leiden. De opdrachtgever, de provincie Brabant, vindt van niet. De rechter heeft de provincie nu gelijk gegeven.

De N261 verbindt de autosnelweg A59 bij Waalwijk met de A65 bij Tilburg. Door groei van het verkeer op de N261 zijn problemen ontstaan ten aanzien van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling op de kruispunten. Daarom heeft de provincie besloten de N261 om te bouwen tot een regionale stroomweg. Bij die ombouw wordt de aansluiting van de N261 op de A59 aangepast en de N261 verbreed naar 2×2 rijstroken, met ongelijkvloerse aansluitingen en aanliggende busstroken.

Ten behoeve van dit project is een verkeerskundig ontwerp opgesteld door Royal Haskoning DHV, dat door de provincie verder is uitgewerkt tot het ‘Concept Voorlopig Ontwerp’.

In opdracht van de provincie heeft AGV Movares het Concept VO beoordeeld. AGV Movares heeft afwijkingen in het Concept VO gesignaleerd ten opzichte van ontwerprichtlijnen zoals het Handboek Wegontwerp van het CROW en de Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen van Rijkswaterstaat.

In de aanbestedingsprocedure kreeg BAM, die de opdracht binnenhaalde, de opdracht mee om het Concept VO uit te werken en om daarbij ‘veiligheidskritische onvolkomenheden’ in het concept op te lossen. Maar volgens BAM is dit een onmogelijke opgave.

Volgens BAM voldoet de oplossing niet aan de ontwerpuitgangspunten van Duurzaam Veilig.

Er werd een verkeersveiligheidsauditor, ook van Royal Haskoning DHV, bijgehaald die onderschreef dat de voorgestelde oplossing niet zal leiden tot een verkeersveilige nieuwe situatie.

‘Vele afwijkingen uit de Ontwerptoelichting zijn mogelijk niet te optimaliseren of volledig op te lossen in het Definitieve Ontwerp omdat met name in de knoop geen of zeer weinig ruimte zit voor grotere boogstralen of steilere of minder steile hellingen’, aldus de auditor.

Ook TNO kwam desgevraagd tot die conclusie: het totale ontwerp leidt vanwege de complexe/onlogische structuur mogelijk tot onzeker en onveilig gedrag van weggebruikers.

De provincie schakelde vervolgens bureau Goudappel Coffeng in. En die vinidt dat het allemaal wel meeviel met de onveiligheid. Met enkele aanpassingen en aanvullende maatregelen en goede bewegwijzering kan een voldoende veilige oplossing worden gerealiseerd, aldus het bureau.

De voorzieningenrechter in ‘s-Hertogenbosch aan wie de zaak werd voorgelegd vatte de situatie aldus samen. ‘Inmiddels heeft vrijwel iedereen die er met kennis van zaken naar gekeken heeft tot het inzicht is gekomen dat bij de knoop geprobeerd wordt om op een klein grondoppervlak zoveel verkeersstromen van diverse aard met elkaar te verbinden, dat het praktisch niet goed te doen is om van de knoop uit een oogpunt van verkeersveiligheid in combinatie met de verlangde doorstroming van het verkeer, iets ècht goeds te maken.’

De voorzieningenrechter wees de eis de provincie dat BAM aan de slag moet met het originele ontwerp echter toch toe. Belangrijk argument daarbij: ‘Het is echter niet aan de rechter om een aanbestedende dienst/opdrachtgever voor te schrijven wat zij wel of niet mag laten bouwen’, aldus de rechter.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.