Onderzoeksraad start onderzoek naar veiligheid fietsverkeer

fietsverkeer

 

Omdat het aantal ongelukken in het fietsverkeer de laatste jaren toeneemt en het aantal fietsers stijgt, ziet de Raad voldoende aanleiding voor een breed onderzoek naar veiligheid van het fietsverkeer.

Ongevallen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer worden niet onderzocht, omdat hierbij al veel bekend is over de oorzaken en mogelijke oplossingen, aldus de Onderzoeksraad.

Per jaar vallen er circa 50 doden en ruim 9.000 ernstig gewonden in het fietsverkeer, waarbij geen auto’s of vrachtauto’s zijn betrokken. Doordat het aantal fietsers en de variatie aan voertuigen op het fietspad blijft stijgen, zal naar verwachting ook het aantal ernstige ongelukken toenemen. Omdat er daarnaast relatief weinig kennis is over ongevallen in het fietsverkeer en deze ook vrijwel niet geregistreerd worden, verwacht de Raad dat er veel mogelijkheden zijn om de veiligheid te verbeteren.

Het Fietsberaad bracht onlangs over deze problematiek nog een publicatie uit ( Publicatie 19a Grip op enkelvoudige ongevallen). In de publicatie worden ingegaan op oorzaken en mogelijke oplossingen. Wat denkt de Raad hieraan te kunnen toevoegen?

Toon van Wijk van de Onderzoeksraad: “Over ongevallen met fietsverkeer is nog steeds weinig bekend. Wel weten we een ander over  infrastructurele aspecten, zie publicatie 19a van Fietsberaad. Die biedt wegbeheerders inzicht in de omvang van het probleem van fietsongevallen zonder betrokkenheid van gemotoriseerde voertuigen en geeft een aantal oplossingsrichtingen. Deze publicatie gaat vooral in op infrastructurele maatregelen ter voorkoming van enkelvoudige fietsongevallen. Voor fiets-fietsongevallen wordt met name de breedte van het fietspad genoemd.”

“De Onderzoeksraad kijkt breed naar oorzaken, op gebied van menselijk gedrag, de kenmerken van de fiets/het voertuig, en de infrastructuur/ de weg”, aldus Van Wijk verder. “We onderzoeken welke factoren een rol hebben gespeeld bij het ontstaan en de ernst van de afloop van een aantal ongevallen. Deze factoren kunnen betrekking hebben op het gedrag (bijvoorbeeld tegen de richting in fietsen), op het voertuig (bijvoorbeeld de stabiliteit van de fiets bij een valongeval) of de infrastructuur (bijvoorbeeld de breedte van het fietspad). Dit zijn willekeurige voorbeelden; we weten  zijn en op voorhand niet of deze echt uit het onderzoek zullen volgen. Vervolgens bekijken we wat partijen (bijvoorbeeld Ministerie van IenM, gemeenten) en belangenorganisaties (de Fietsersbond, ANWB, VVN) kunnen doen om de fietsveiligheid te verbeteren. “

Naar verwachting zal dit onderzoek ongeveer een jaar in beslag nemen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.