Zeeland: rijden onder invloed vermindert niet

alcoholcampagneRijden onder invloed in Zeeland is tussen 2004 en 2012 niet of nauwelijks veranderd. Wel rijden iets meer vrouwen en jongeren met teveel alcohol.

Dat blijkt uit een onderzoek door bureau ADV in opdracht van studie van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland.

Hoewel het niveau van rijden onder invloed in Zeeland van het ene jaar op het andere soms behoorlijk fluctueerde, is er uiteindelijk alleen bij de groep met een BAG tussen 0,2 en 0,5 promille sprake van een licht stijgende trend. Bij de groep met een BAG boven 0,5 promille is er tussen 2004 en 2012 weinig of niets veranderd, aldus het rapport.

Opvallende trends van de laatste jaren in Zeeland zijn de toenemende aandelen die vrouwen en jongeren hebben in het rijden onder invloed. Bij de vrouwen lijkt dat een gevolg van verdergaande emancipatie qua drinkgedrag, bij de jongeren van toenemend excessief alcoholgebruik ook buiten het verkeer.

Het aandeel horecabezoekers onder de rijders invloed is na een jarenlange toename in 2012 voor het eerst weer afgenomen. Desalniettemin maakte deze groep in 2012 nog ongeveer de helft (49%) uit van de aangehouden overtreders in Zeeland.

Hoe het niveau van rijden onder invloed in Zeeland zich heeft ontwikkeld ten opzichte van het niveau in heel Nederland, is niet goed te bepalen, aldus het rapport, ‘vanwege de matige kwaliteit van de landelijke onderzoeken die in opdracht van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.’

Voortdurende veranderingen in de steekproef van die onderzoeken hebben de kwaliteit van de beoogde tijdserie ondermijnd.

Naar globale schatting heeft rijden onder invloed in Zeeland in 2012 ca. vier doden en ca. 40 ziekenhuisopnamen gekost. Een nauwkeurige schatting is ook hier niet te maken vanwege het ontbreken van gedetailleerde ongevalsgegevens. Dat is niet alleen een gevolg van een verslechterde registratie door de politie, maar ook door de ziekenhuizen.

‘Slecht op elkaar afgestemde nationale en internationale definities van letselernst kunnen voor verwarring gaan zorgen, wat niet bevorderlijk is voor een snel herstel van de ongevallenregistratie tot een aanvaardbaar niveau.’

Een toekomstige vermindering van de alcoholonveiligheid in het verkeer zal het vooral moeten hebben van het verder terugdringen van de kleine maar zeer gevaarlijke groep zware overtreders, zo luidt de conclusie van bureau ADV.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.