Kosten verkeersonveiligheid meer dan 12 miljard

wrakVerkeersongevallen kosten de Nederlandse samenleving 12,5 miljard euro. Omdat niet alle financiële gevolgen van ongevallen worden meegerekend, ligt het werkelijke bedrag waarschijnlijk hoger.

Dit staat in het SWOV-rapport Kosten van verkeersongevallen in internationaal perspectief.

In het rapport heeft de SWOV de Nederlandse kosten van verkeersongevallen vergeleken met die van acht andere landen. Hiervan gebruiken Australië, België, Duitsland, Oostenrijk en de Verenigde Staten een vergelijkbare manier om de kosten te schatten. Ten opzichte van deze landen vormt de verkeersonveiligheid in Nederland het kleinste aandeel van het bbp: 2,2% tegen 3,2 tot 4,6% van het bbp.

Ten opzichte van deze landen kunnen de lagere kosten in Nederland onder meer worden verklaard door verschillen in de methoden: in Nederland worden immateriële kosten van lichtgewonden niet meegenomen, en wordt het productieverlies (waarschijnlijk) onderschat. Daarnaast kan het relatief lage aantal slachtoffers de lagere kosten in Nederland verklaren, aangezien de kosten per dode en ernstig gewonde in Nederland niet beduidend lager (en meestal hoger) zijn dan in de overige landen. De materiële kosten die niet worden geclaimd en/of niet worden uitgekeerd door verzekeraars worden in Nederland hoger ingeschat dan in de andere landen.

Het aandeel van ernstig verkeersgewonden in de totale kosten (42%) is in Nederland relatief hoog en het aandeel van doden (15%) relatief laag. Dit weerspiegelt het relatief hoge aantal ernstig verkeersgewonden ten opzichte van het aantal doden in Nederland.

De SWOV wijst er verder op dat als álle schadeposten zouden worden meegerekend, de 12,5 miljard euro hoger uitvalt. Dat komt doordat verschillende kostenposten nu niet, of niet geheel, worden meegerekend. Dit zijn o.a. immateriële schade van lichtgewonden, , productieverlies, niet geclaimde en niet uitgekeerde verzekeringsschades en afhandelingskosten,, schade aan de weg en wegmeubilair.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.