Friesland bekommert zich om verkeersveiligheid ouderen

ouderenFriesland gaat de komende tijd extra aandacht schenken aan de verkeersveiligheid van ouderen. Daarbij spelen aspecten als vergrijzing een rol, maar ook ontwikkelingen als shared space een rol.
In 2025 is naar verwachting meer dan 50 procent van de verkeersslachtoffers in Fryslân ouder dan 65 jaar. Provincie Fryslân wil met een strategisch plan bijdragen aan een veilige mobiliteit van, voor en door ouderen.
Uit de ongevallencijfers voor de Provincie Fryslân blijkt dat er vier groepen zijn die in de komende jaren extra aandacht behoeven, te weten fietsers 12 t/m 15 jaar, fietsers en bromfietsers van 16 en 17 jaar en jonge automobilisten 18 t/m 24 jaar. Tenslotte vormen weggebruikers van 60 jaar en ouder een kwetsbare groep.
Aangezien er landelijk diverse ontwikkelingen gaande zijn voor de eerste drie groepen (bijvoorbeeld het ontwikkelen van aanvullende wetgeving) en de provincie Fryslân daarop wil aansluiten, heeft de provincie besloten om in het kader van het Strategisch Plan met name aandacht te besteden aan de doelgroep ouderen.
Startpunt vormt een reeks bijeenkomsten waarin bewoners, overheid, (maatschappelijke) organisatie of instelling, bedrijf of expert de problemen inventariseren en discussiëren over (innovatieve) oplossingen.
Besloten is om te kiezen voor twee locaties, namelijk Noord-West Friesland en de omgeving Tietjerksteradeel/Smallingerland. Eerstgenoemde omdat daar nu reeds een problematiek speelt die in de komende jaren forse impact zal krijgen, namelijk vergrijzing in combinatie met dalende
bevolkingsaantallen. Laatstgenoemde omdat daar unieke experimenten gaande zijn op het gebied van ruimte en zorg (Shared Space, Skewiel Trynwalden) . ‘En de aanwezige creativiteit zich hopelijk ook laat aanwenden inzake het onderwerp veilige mobiliteit van, voor en door ouderen’, zo hoopt de provincie.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Friesland bekommert zich om verkeersveiligheid ouderen - VerkeersNet

Friesland bekommert zich om verkeersveiligheid ouderen

ouderenFriesland gaat de komende tijd extra aandacht schenken aan de verkeersveiligheid van ouderen. Daarbij spelen aspecten als vergrijzing een rol, maar ook ontwikkelingen als shared space een rol.
In 2025 is naar verwachting meer dan 50 procent van de verkeersslachtoffers in Fryslân ouder dan 65 jaar. Provincie Fryslân wil met een strategisch plan bijdragen aan een veilige mobiliteit van, voor en door ouderen.
Uit de ongevallencijfers voor de Provincie Fryslân blijkt dat er vier groepen zijn die in de komende jaren extra aandacht behoeven, te weten fietsers 12 t/m 15 jaar, fietsers en bromfietsers van 16 en 17 jaar en jonge automobilisten 18 t/m 24 jaar. Tenslotte vormen weggebruikers van 60 jaar en ouder een kwetsbare groep.
Aangezien er landelijk diverse ontwikkelingen gaande zijn voor de eerste drie groepen (bijvoorbeeld het ontwikkelen van aanvullende wetgeving) en de provincie Fryslân daarop wil aansluiten, heeft de provincie besloten om in het kader van het Strategisch Plan met name aandacht te besteden aan de doelgroep ouderen.
Startpunt vormt een reeks bijeenkomsten waarin bewoners, overheid, (maatschappelijke) organisatie of instelling, bedrijf of expert de problemen inventariseren en discussiëren over (innovatieve) oplossingen.
Besloten is om te kiezen voor twee locaties, namelijk Noord-West Friesland en de omgeving Tietjerksteradeel/Smallingerland. Eerstgenoemde omdat daar nu reeds een problematiek speelt die in de komende jaren forse impact zal krijgen, namelijk vergrijzing in combinatie met dalende
bevolkingsaantallen. Laatstgenoemde omdat daar unieke experimenten gaande zijn op het gebied van ruimte en zorg (Shared Space, Skewiel Trynwalden) . ‘En de aanwezige creativiteit zich hopelijk ook laat aanwenden inzake het onderwerp veilige mobiliteit van, voor en door ouderen’, zo hoopt de provincie.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.