Aantal landbouwongevallen blijft hoog

tractorHet aantal dodelijke verkeersongevallen in Nederland daalt de laatste jaren, maar dat geldt niet voor landbouwvoertuigen.  Het aandeel in het totale aantal verkeersdoden van de landbouwongevallen verdubbelde tussen 1987 en 2012 van 1% tot 2%.

Dit blijkt uit het onderzoek Verkeersveiligheid landbouwvoertuigen 1987 – 2012van de Wageningen Universiteit.

Het aantal dodelijke slachtoffers door landbouwongevallen ligt de laatste jaren  rond gemiddeld 15 per jaar en daalt niet structureel.  Tegenovergesteld hieraan is deontwikkeling bij de ernstig verkeersgewonden, waar het aandeel in het totaal in de periode 1993-2009juist gelijkmatig daalt: van 0,5 naar 0,3%.De aandelen bij de ziekenhuisgewonden (gemiddeld 87) en de licht gewonden (gemiddeld 127) zijn min of meer constant in de tijd.

Er treedt een verschuiving op van de ongevallen van rijks- en provinciale wegen naar gemeentelijke en waterschaps- wegen, aldus het onderzoek. Steeds mee ongevallen gebeuren buiten de bebouwde kom.

De onderzoekers stellen dat één van de oorzaken voor de achterblijvende veiligheid in de landbouw ligt in het feit dat de schaalvergrotingleidt tot grotere afstanden tussen boerderijen veldkavels, en daardoor tot een groeiend aantal ritten met landbouwvoertuigen op de openbare(plattelands)weg.

Een andere mogelijke oorzaak is dat landbouwvoertuigen tegenwoordig niet alleen in de landbouwsector gebruikt. Een onbekend deel vande ritten op de openbare weg wordt gemaakt voor transportdoeleinden, bijvoorbeeld van vee, stro, machinesof grond, buiten het kader van agrarische bedrijfsvoering, maar cijfers zijn daarover niet bekend.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.