Eurlings en VNG willen meer snelheidscontroles in woongebieden

Politie en OM geven al sinds jaren geen prioriteit aan verkeershandhaving in woongebieden. Snelheidsovertreders lopen weinig kans op een bekeuring. Het inrichten van 30 km-gebieden volstaat niet, goed verkeersveiligheidsbeleid vraagt ook om voldoende handhaving, zo stelt de VNG.

Minister Eurlings (V&W) wil dat de politie meer snelheidscontroles uitvoert in woonwijken, bij scholen en winkelcentra. De VNG is blij met dit geluid: we pleiten al geruime tijd voor betere verkeershandhaving in woongebieden.
De bestuurlijke boete voor ‘lichte’ verkeersovertredingen is voorlopig van de baan. De VNG constateert tegelijkertijd dat het ‘handhavingsgat’ in de bebouwde kom voortduurt.

Minister Eurlings stelt in een interview aan het AD dat justitie meer moet doen tegen snelheidsovertredingen in de bebouwde kom. “In woonwijken, bij scholen en winkelcentra (…) wordt niet of nauwelijks gecontroleerd. Dat is verkeerd”, aldus de minister.

Ook de registratie door de politie van de aantallen en locaties van verkeersongevallen verloopt steeds moeizamer. Het gebrek aan informatie belemmert gemeenten bij het treffen van adequate verkeersveiligheidsmaatregelen.
De VNG-commissie Milieu en Mobiliteit besprak onlangs
het Actieprogramma Verkeersveiligheid. De gebrekkige ongevallenregistratie èn het handhavingsgat zijn belangrijke knelpunten voor grotere verkeersveiligheid, zo lieten
de commissieleden weten.

Overigens lopen wel proeven met handhaving in 30 km-zones. Op dit ogenblik bijvoorbeeld in de gemeente Soest, en eerder de regio IJsselland. De effecten op de verkeersveiligheid bleken daar vooralsnog beperkt.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.