Meeste fietsongevallen twaalfjarigen bij aanvang schooljaar

100501019Het aantal fietsslachtoffers in 12-jarigen is in september aanmerkelijk hoger dan in andere maanden en andere leeftijdsgroepen. Dat wijst er op dat dat er een relatie bestaat tussen de start van het schoolseizoen en verkeersveiligheid.

Dat stelt de SWOV op basis van cijfers over fietsslachtoffers.

Middelbare scholieren moeten vaak verder reizen dan toen ze nog naar de lagere school gingen. Dat betekent een langere afstand, maar ook een route over wegen buiten de bebouwde kom. Dat brengt hogere risico’s met zich mee. Zeker zij die voor het eerst naar de middelbare school gaan (brugklassers), zullen een groter risico lopen omdat zij de nieuwe route nog niet goed kennen, aldus de SWOV.

Het aantal slachtoffers onder 12-jarigen in de maand september is met 187 significant hoger dan het gemiddelde van 103 slachtoffers per maand onder 13-15-jarigen (per leeftijdsjaar; gerekend over september en oktober). De grafiek laat dit zien voor de doden en geregistreerde ernstig verkeersgewonden onder jeugdige fietsers in de periode 1993-2009. In de jaren na 2009 zijn de benodigde gegevens niet meer betrouwbaar.

De SWOV tekent nog wel aan dat in de grafiek geen rekening is gehouden met de landelijke spreiding in de tijd van zomervakanties, met een trend in het aantal slachtoffers sinds 1993, of met het aantal dagen dat scholieren in de verschillende maanden naar school gaan (er is dus ook geen rekening gehouden met herfstvakanties). ‘Maar deze gegevens wijzen erop dat de aandacht voor schoolkinderen waarop de VVN-campagne “De scholen zijn weer begonnen” zich richt, gerechtvaardigd is.’

schoolkinderen

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Meeste fietsongevallen twaalfjarigen bij aanvang schooljaar - VerkeersNet

Meeste fietsongevallen twaalfjarigen bij aanvang schooljaar

100501019Het aantal fietsslachtoffers in 12-jarigen is in september aanmerkelijk hoger dan in andere maanden en andere leeftijdsgroepen. Dat wijst er op dat dat er een relatie bestaat tussen de start van het schoolseizoen en verkeersveiligheid.

Dat stelt de SWOV op basis van cijfers over fietsslachtoffers.

Middelbare scholieren moeten vaak verder reizen dan toen ze nog naar de lagere school gingen. Dat betekent een langere afstand, maar ook een route over wegen buiten de bebouwde kom. Dat brengt hogere risico’s met zich mee. Zeker zij die voor het eerst naar de middelbare school gaan (brugklassers), zullen een groter risico lopen omdat zij de nieuwe route nog niet goed kennen, aldus de SWOV.

Het aantal slachtoffers onder 12-jarigen in de maand september is met 187 significant hoger dan het gemiddelde van 103 slachtoffers per maand onder 13-15-jarigen (per leeftijdsjaar; gerekend over september en oktober). De grafiek laat dit zien voor de doden en geregistreerde ernstig verkeersgewonden onder jeugdige fietsers in de periode 1993-2009. In de jaren na 2009 zijn de benodigde gegevens niet meer betrouwbaar.

De SWOV tekent nog wel aan dat in de grafiek geen rekening is gehouden met de landelijke spreiding in de tijd van zomervakanties, met een trend in het aantal slachtoffers sinds 1993, of met het aantal dagen dat scholieren in de verschillende maanden naar school gaan (er is dus ook geen rekening gehouden met herfstvakanties). ‘Maar deze gegevens wijzen erop dat de aandacht voor schoolkinderen waarop de VVN-campagne “De scholen zijn weer begonnen” zich richt, gerechtvaardigd is.’

schoolkinderen

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.