Pleidooi voor aangepaste snelheidslimieten op ‘grijze’ gebiedsontsluitingswegen

grijzewegenAls het aan de SWOV ligt worden op zogenaamde ‘grijze wegen’ aangepaste snelheidslimieten toegepast. Als er bijvoorbeeld veel langzaam verkeer op zo’n weg zit, zou de snelheid moeten worden teruggebracht naar 30 km/uur.

Naast de bekende driedeling van wegen in de categorieën erftoegangsweg, gebiedsontsluitingsweg en stroomweg bestaat nog een vierde type: de grijze weg. Een variant op de gebiedsontsluitingsweg maar met een inrichting die afwijkt van de richtlijnen.

Bijvoorbeeld omdat de ruimte ontbreekt om aan die richtlijnen te voldoen. Of gewoon omdat de wegontwerper denkt het beter te weten.

In ieder geval wijst onderzoek van de SWOV uit dat minder dan de helft van de gebiedsontsluitingswegen volledig is ingericht volgens de richtlijnen.

Tot nu toe werd het verschijnsel grijze wegen min of meer genegeerd. Maar omdat gebiedsontsluitingswegen behoren tot de gevaarlijkste wegen in Nederland, stelt de SWOV nu voor om ook die grijze wegen nauwkeuriger onder de loep te nemen.

Voor 80 km-wegen waar de breedte volgens de richtlijnen onvoldoende is, stelt men voor om in ieder geval afzonderlijkje wegelementen wel volgens de richtlijnen uit te voeren. Men denkt dan aan vergevingsgezinde bermen en voldoende obstakelvrije ruimte; verbreden of moeilijk overrijdbaar maken van de rij­richtingscheiding; vlucht-en bergingszone semi-verharden of draag­krachtig maken; en rijstroken verbreden.

Binnen de bebouwde zou op grijze wegen meer rekening moeten worden gehouden met de aanwezigheid van fietsers en voetgangers. Die zouden niet in situaties mogen belanden waar dwarsconflicten kunnen op­treden met motorvoertuigen die sneller rijden dan 30 km/uur.

Op kruispunten en rondom oversteekplaatsen met voetgangers en fietsers zou altijd 30 km/uur moeten gelden. En wellicht ook op wegvakken met parkeren op of langs de rijbaan. 50 km/uur zou alleen mogen gelden in situaties waarin geen conflicten voorkomen die bij 50 km/uur een ernstige afloop hebben (fiets/voetganger-auto).

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.