Meer aandacht nodig voor gevolgen van verkeersongevallen

ziekenautoNiet alleen slachtofferaantallen moeten een basis vormen voor het verkeersveiligheidsbeleid, ook de gevolgen van (ernstig) verkeersletsel zouden in aanmerking moeten worden genomen. Die zijn namelijk aanzienlijk: gemiddeld 20% van de ernstig verkeersgewonden houdt blijvende beperkingen over aan het ongeval.

Daarvoor pleit de SWOV in het rapport Lasten van verkeersletsel ontleed.

Jaarlijks zijn er rond de 20.000 ernstig verkeersgewonden te betreuren en het aantal ernstig verkeersgewonden is tussen 2006 en 2011 bovendien toegenomen. Fietsers en 60-plussers vormen de belangrijkste aandachtsgroepen.

In 2011 was 60% van de ernstig verkeersgewonden een fietser en was een derde van de ernstig verkeersgewonden zestig jaar of ouder.

Het aantal ernstig verkeersgewonden bij fietsongevallen zonder motorvoertuigen laat van alle vervoerswijzen de ongunstigste ontwikkeling zien en was in 2011 ruim twee keer zo hoog als in 2000. Ook het aantal verkeersdoden ontwikkelt zich relatief ongunstig voor fietsers, vergeleken met andere vervoerswijzen. Dat is de laatste jaren nauwelijks gedaald. In 2013 was 31% van de verkeersdoden een fietser.

Van alle slachtoffers die in 2011 ernstig verkeersgewond raakten bij fietsongevallen zonder motorvoertuigen, was 43% zestig jaar of ouder. Veelvoorkomende letsels bij ongevallen zonder motorvoertuigen zijn hoofdletsel, heup-/bovenbeenletsel, en (in mindere mate) onderbeenletsel.

Fietsslachtoffers bij ongevallen met motorvoertuigen lopen vaak letsel aan hoofd en onderbeen op.

De letselpatronen bij verkeersslachtoffers verschillen behoorlijk tussen jong en oud. In het algemeen zie je bij jongeren vooral hoofdletsel en letsel aan het onderbeen, terwijl bij 60-plussers heup- en bovenbeenletsels de overhand hebben gekregen.

De belangrijkste oorzaken van het verhoogde risico van fietsers zijn volgens de SWOV: 1) een gebrek aan fysieke bescherming, 2) de fiets als evenwichtsvoertuig en 3) mobiliteit door leeftijdsgroepen met een relatief hoog risico (kinderen en ouderen).

Tot voor kort zijn er weinig maatregelen genomen die specifiek gericht waren op het voorkómen van fietsongevallen zonder betrokkenheid van motorvoertuigen. De in 2012 verschenen Beleidsimpuls Verkeersveiligheid besteedt hier wel aandacht aan. Het is van belang om te evalueren of deze maatregelen tot de gewenste resultaten leiden, aldus de SWOV.

Voor de fietsongevallen mét motorvoertuigen zijn er innovatieve systemen die in de toekomst de letselernst kunnen verminderen. Voorbeelden daarvan zijn detectie- en remsystemen in combinatie met externe airbags om de impact van fiets-auto-ongevallen te verkleinen.

letselverdeling_swov
Letselverdeling verkeersslachtoffers (bron: SWOV)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Meer aandacht nodig voor gevolgen van verkeersongevallen - VerkeersNet

Meer aandacht nodig voor gevolgen van verkeersongevallen

ziekenautoNiet alleen slachtofferaantallen moeten een basis vormen voor het verkeersveiligheidsbeleid, ook de gevolgen van (ernstig) verkeersletsel zouden in aanmerking moeten worden genomen. Die zijn namelijk aanzienlijk: gemiddeld 20% van de ernstig verkeersgewonden houdt blijvende beperkingen over aan het ongeval.

Daarvoor pleit de SWOV in het rapport Lasten van verkeersletsel ontleed.

Jaarlijks zijn er rond de 20.000 ernstig verkeersgewonden te betreuren en het aantal ernstig verkeersgewonden is tussen 2006 en 2011 bovendien toegenomen. Fietsers en 60-plussers vormen de belangrijkste aandachtsgroepen.

In 2011 was 60% van de ernstig verkeersgewonden een fietser en was een derde van de ernstig verkeersgewonden zestig jaar of ouder.

Het aantal ernstig verkeersgewonden bij fietsongevallen zonder motorvoertuigen laat van alle vervoerswijzen de ongunstigste ontwikkeling zien en was in 2011 ruim twee keer zo hoog als in 2000. Ook het aantal verkeersdoden ontwikkelt zich relatief ongunstig voor fietsers, vergeleken met andere vervoerswijzen. Dat is de laatste jaren nauwelijks gedaald. In 2013 was 31% van de verkeersdoden een fietser.

Van alle slachtoffers die in 2011 ernstig verkeersgewond raakten bij fietsongevallen zonder motorvoertuigen, was 43% zestig jaar of ouder. Veelvoorkomende letsels bij ongevallen zonder motorvoertuigen zijn hoofdletsel, heup-/bovenbeenletsel, en (in mindere mate) onderbeenletsel.

Fietsslachtoffers bij ongevallen met motorvoertuigen lopen vaak letsel aan hoofd en onderbeen op.

De letselpatronen bij verkeersslachtoffers verschillen behoorlijk tussen jong en oud. In het algemeen zie je bij jongeren vooral hoofdletsel en letsel aan het onderbeen, terwijl bij 60-plussers heup- en bovenbeenletsels de overhand hebben gekregen.

De belangrijkste oorzaken van het verhoogde risico van fietsers zijn volgens de SWOV: 1) een gebrek aan fysieke bescherming, 2) de fiets als evenwichtsvoertuig en 3) mobiliteit door leeftijdsgroepen met een relatief hoog risico (kinderen en ouderen).

Tot voor kort zijn er weinig maatregelen genomen die specifiek gericht waren op het voorkómen van fietsongevallen zonder betrokkenheid van motorvoertuigen. De in 2012 verschenen Beleidsimpuls Verkeersveiligheid besteedt hier wel aandacht aan. Het is van belang om te evalueren of deze maatregelen tot de gewenste resultaten leiden, aldus de SWOV.

Voor de fietsongevallen mét motorvoertuigen zijn er innovatieve systemen die in de toekomst de letselernst kunnen verminderen. Voorbeelden daarvan zijn detectie- en remsystemen in combinatie met externe airbags om de impact van fiets-auto-ongevallen te verkleinen.

letselverdeling_swov
Letselverdeling verkeersslachtoffers (bron: SWOV)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.