Kenteken voor tractoren

tractorTractoren en 45 km-auto’s moeten worden voorzien van een kenteken. Daarmee wordt het handhaven makkelijker en oneigenlijk gebruik van tot 45 km/uur omgebouwde rijbewijsloze auto’s de kop in gedrukt.

Dat schrijft minister Schultz aan de Kamer. In technische termen heet het dat LBT’s en MMBS’en, ongeacht het gebruik, waarmee de eigenaar op de openbare weg wil rijden, moeten worden voorzien van een kenteken, te beginnen met nieuwe voertuigen en voertuigen waarmee harder dan 25 km per uur gereden kan worden. Er is geen kenteken nodig voor voertuigen die uitgezonderd zijn van het T-rijbewijs (smaller dan 130 cm en bestemd voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen etc) en voertuigen die niet zelfstandig op de openbare weg rijden, maar door de aard van het voertuig gebruikt worden voor het werken op afgezette weggedeelten, zoals asfalteermachines.

Het belangrijkste doel van de kentekenplicht is dat de technische gegevens van het voertuig en de gegevens van de eigenaar worden vastgelegd in het kentekenregister. Daarbij controleert de RDW meteen of het voertuig voldoet aan de voertuigeisen. Nu is er geen enkele controle op de voertuigveiligheid van nieuwe of geïmporteerde tractoren en MMBS’en. Daarnaast kan beter toezicht worden gehouden als het gaat om het verlenen van ontheffingen voor bredere, langere of zwaardere voertuigen. Verder wordt handhaving door politie en wegbeheerder eenvoudiger.

Een snelheidsverhoging naar 40 km/u zit op korte termijn niet in, aldus de minister. De decentrale wegbeheerders hebben aangegeven de snelheidsverhoging alleen in combinatie met de kentekenplicht te willen invoeren, omdat met behulp van het kenteken gecontroleerd en gehandhaafd kan worden dat die voertuigen -technisch- veilig 40 km/u kunnen rijden. Het toelaten van tractoren die 40 kunnen rijden op 80 km wegen wijzen zij af, omdat dit tot gevaarlijke inhaalmanoeuvres zal leiden. Een verhoging van de maximumsnelheid komt daarom pas in beeld als het kenteken is ingevoerd. De wegbeheerders bepalen vervolgens zelf op welke wegen er 40 km gereden mag worden.

Verder meldt de minister dat een stijging is te zien van het aantal personenauto’s dat wordt omgebouwd tot MMBS, met als hoofddoel het kunnen autorijden zonder rijbewijs en als bijkomend voordeel geen motorrijtuigenbelasting en geen APK. Met de invoering van het T-rijbewijs is het niet meer mogelijk om zonder rijbewijs een dergelijk voertuig te besturen. Kentekening zal een tweede grote belemmering vormen. Ook wordt door de RDW sinds 1 september strikter getoetst of de aanpassingen aan deze voertuigen om slechts 25 of 45 km/uur te kunnen rijden echt onomkeerbaar zijn. Ook moet er bijvoorbeeld een laadvloer aanwezig zijn of moet de motor werktuigen kunnen aandrijven. Dit pakket aan  maatregelen zal ertoe leiden dat deze ongewenste vormen van MMBS’en niet meer zullen voorkomen, aldus minister Schultz.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Kenteken voor tractoren - VerkeersNet

Kenteken voor tractoren

tractorTractoren en 45 km-auto’s moeten worden voorzien van een kenteken. Daarmee wordt het handhaven makkelijker en oneigenlijk gebruik van tot 45 km/uur omgebouwde rijbewijsloze auto’s de kop in gedrukt.

Dat schrijft minister Schultz aan de Kamer. In technische termen heet het dat LBT’s en MMBS’en, ongeacht het gebruik, waarmee de eigenaar op de openbare weg wil rijden, moeten worden voorzien van een kenteken, te beginnen met nieuwe voertuigen en voertuigen waarmee harder dan 25 km per uur gereden kan worden. Er is geen kenteken nodig voor voertuigen die uitgezonderd zijn van het T-rijbewijs (smaller dan 130 cm en bestemd voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen etc) en voertuigen die niet zelfstandig op de openbare weg rijden, maar door de aard van het voertuig gebruikt worden voor het werken op afgezette weggedeelten, zoals asfalteermachines.

Het belangrijkste doel van de kentekenplicht is dat de technische gegevens van het voertuig en de gegevens van de eigenaar worden vastgelegd in het kentekenregister. Daarbij controleert de RDW meteen of het voertuig voldoet aan de voertuigeisen. Nu is er geen enkele controle op de voertuigveiligheid van nieuwe of geïmporteerde tractoren en MMBS’en. Daarnaast kan beter toezicht worden gehouden als het gaat om het verlenen van ontheffingen voor bredere, langere of zwaardere voertuigen. Verder wordt handhaving door politie en wegbeheerder eenvoudiger.

Een snelheidsverhoging naar 40 km/u zit op korte termijn niet in, aldus de minister. De decentrale wegbeheerders hebben aangegeven de snelheidsverhoging alleen in combinatie met de kentekenplicht te willen invoeren, omdat met behulp van het kenteken gecontroleerd en gehandhaafd kan worden dat die voertuigen -technisch- veilig 40 km/u kunnen rijden. Het toelaten van tractoren die 40 kunnen rijden op 80 km wegen wijzen zij af, omdat dit tot gevaarlijke inhaalmanoeuvres zal leiden. Een verhoging van de maximumsnelheid komt daarom pas in beeld als het kenteken is ingevoerd. De wegbeheerders bepalen vervolgens zelf op welke wegen er 40 km gereden mag worden.

Verder meldt de minister dat een stijging is te zien van het aantal personenauto’s dat wordt omgebouwd tot MMBS, met als hoofddoel het kunnen autorijden zonder rijbewijs en als bijkomend voordeel geen motorrijtuigenbelasting en geen APK. Met de invoering van het T-rijbewijs is het niet meer mogelijk om zonder rijbewijs een dergelijk voertuig te besturen. Kentekening zal een tweede grote belemmering vormen. Ook wordt door de RDW sinds 1 september strikter getoetst of de aanpassingen aan deze voertuigen om slechts 25 of 45 km/uur te kunnen rijden echt onomkeerbaar zijn. Ook moet er bijvoorbeeld een laadvloer aanwezig zijn of moet de motor werktuigen kunnen aandrijven. Dit pakket aan  maatregelen zal ertoe leiden dat deze ongewenste vormen van MMBS’en niet meer zullen voorkomen, aldus minister Schultz.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.