Een rotonde is het veiligst

rotondeAls het gaat om verkeersveiligheid op kruispunten verdient een rotonde de voorkeur. Op de tweede plaats komt het kruispunt met voorrangsregeling. En daarna volgen pas verkeerslichten.

In het rapport ‘Naar meer veiligheid op kruispunten, Aanbevelingen voor kruispunten van 50-, 80- en 100km/uur-wegen’, doet de SWOV aanbevelingen voor de meest veilige uitvoering van kruispunten.

Op kruispunten valt 44 procent van de ernstige gewone verkeersslachtoffers, ruim twee derde daarvan valt binnen de bebouwde kom.

De kruispuntveiligheid wordt bepaald door het kruispunttype, het aantal passerende motorvoertuigen en de verhouding tussen de hoofdverkeersstroom en de zijstroom.

Afhankelijk van de gevraagde verkeerscapaciteit, kunnen verschillende kruispunttypen worden toegepast . Het SWOV-onderzoek wijst uit dat over het geheel genomen de rotonde het veiligste kruispunttype is, gevolgd door een  kruispunt met voorrangsregeling en een kruispunt met verkeerslichtenregeling.

Als een rotonde of turborotonde geen optie is, bijvoorbeeld door ruimtegebrek of kosten, is een kruispunt met voorrangsregeling aan te bevelen. Als ook deze optie vervalt, bijvoorbeeld door te grote verkeersstromen, dan blijft het kruispunt met verkeerslichten over. Binnen de bebouwde kom vormen drietakskruispunten een uitzondering: deze zijn vooral voor langzaam verkeer het veiligst met een verkeerslichtenregeling.

De SWOV heeft een methode ontwikkeld om het verschil in veiligheid tussen verschillende kruispunttypen en -varianten te bepalen. Ook is hiermee het veiligheidseffect van een verandering van kruispunten door te rekenen. SWOV beveelt aan om deze rekenmethode op te nemen in verkeerskundige software.

kruispunten
Voorkeur voor kruispunttype uit veiligheidsoogpunt, bij vier takken, afhankelijk van het aantal passerende motorvoertuigen per etmaal, binnen en buiten de bebouwde kom. De lege cellen houden in dat dit kruispunttype nauwelijks voorkomt in deze intensiteitsklasse. (bron: SWOV)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.