Vrouwen rijden veiliger

bestuursterVrouwen zijn minder vaak betrokken bij ernstige ongevallen dan mannen omdat ze minder risico’s nemen.

Tot deze conclusie komt het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) na analyse van de ongevallencijfers van mannen en vrouwen.

Vrouwen vertegenwoordigen 40 procent van de verkeersslachtoffers in België. Hun aandeel is nog lager (34 procent) als alleen naar bestuurders wordt gekeken.

Voor een deel is dat te verklaren doordat de verplaatsingswijze tussen mannen en vrouwen een verschilt.

Zo zijn slechts 11% van de motorrijders en 4% van de inzittenden van een vrachtwagen vrouwelijke verkeersslachtoffers.

Maar vrouwen zijn niet alleen minder vaak slachtoffer van een verkeersongeval, de ongevallen zijn meestal ook minder ernstig. Ongevallen waarbij een vrouwelijke bestuurster betrokken was hebben twee keer minder vaak een dodelijke afloop dan de ongevallen met een mannelijke bestuurder.

Een verklaring vindt het BIVV onder meer in het feit dat in vergelijkbare omstandigheden (een persoon van dezelfde leeftijd, op hetzelfde moment van de week, van dezelfde afkomst met idem aantal passagiers) er dubbel zoveel kans dat het een man is die met een alcoholgehalte boven de toegestane limiet rijdt, dan een vrouw. Ook wat het dragen van de gordel betreft zijn mannen lakser dan vrouwen. Tijdens de gedragsmeting die het BIVV in 2012 heeft uitgevoerd, droegen 85,3% van de mannen hun gordel tegenover 87,6% van de vrouwen.

Verder geven veel meer mannen toe dat ze in het afgelopen jaar te snel hebben gereden dan vrouwen. De verschillen nemen toe bij hogere snelheidsregimes.

Veel meer vrouwen dan mannen vinden te snel rijden sociaal onaanvaardbaar (61 procent van de vrouwen tegenover 51 procent van de mannen). Vrouwen denken dat je je leven en dat van anderen in gevaar brengt als je te snel rijdt (79 procent van de vrouwen tegenover 70 procent van de mannen).

Verder gebruiken 3,6 procent van de mannen hun gsm achter het stuur ten opzichte van 2,4 procent van de vrouwen. Dit verschil tussen de geslachten is te verklaren door het feit dat er meer mannen met bestelwagens en vrachtwagens rijden en dat deze sowieso meer hun gsm gebruiken.

Vrouwen nemen minder deel aan het verkeer dan mannen en rijden niet altijd in dezelfde omstandigheden, aldus het BIVV.

Vrouwen nemen vaker kortere trajecten in een stadsomgeving waar het risico op een ernstig ongeval veel minder groot is. Toch kunnen deze factoren niet alles verklaren. Vrouwen zijn minder vaak betrokken bij ernstige ongevallen dan mannen omdat ze minder risico’s nemen. Vrouwen gedragen zich duidelijk voorzichtiger dan mannen achter het stuur. Ze voelen zich meer verantwoordelijk en tonen meer respect voor de andere weggebruikers. Omgekeerd zijn mannen eerder geneigd om hun fouten te relativeren en zijn ze zich minder bewust van het gevaar dat ze lopen (of waarin ze anderen brengen). Zeker als het op snelheid aankomt, concludeert het BIVV.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.