Aantal ernstig gewonden licht gedaald

verkeersgewonden2013Het aantal ernstig verkeersgewonden is in 2013 met 3,6 procent gedaald, maar het is nog te vroeg om van een dalende trend te spreken.

In 2012 werden 19.500 verkeersgewonden geregistreerd, in 2013 liep dat aantal terug tot 18.800, zo meldt minister Schultz aan de Kamer.

De registratie van verkeersongevallen door de politie is in 2013 verbeterd, aldus Schultz. ‘Dit leidt niet tot hogere aantallen ongevallen of slachtoffers, maar biedt overheden wel meer gegevens over de locatie en ernst van verkeersongevallen dan in de voorgaande jaren.’

De SWOV stelt in een toelichting op de cijfers dat in 2013 het aantal gekoppelde records is gestegen door een verbetering in de kwaliteit van de politieregistratie. ‘Dit is een positief signaal, hoewel de registratie nog steeds relatief laag is ten opzichte van 5 jaar geleden.’

Schultz houdt vooralsnog vast aan de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden en maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020.

De SWOV heeft eerder aangegeven dat de doelstelling voor ernstig verkeersgewonden buiten bereik blijft zonder aanvullende maatregelen. Om de doelstelling te halen is een jaarlijkse daling van 7,9 % noodzakelijk. De organisatie komt binnenkort met aanbevelingen hoe de rijksoverheid, de decentrale overheden en maatschappelijke partners aanvullende maatregelen kunnen nemen.

De SWOV stelt verder dat het nog te vroeg is om te spreken van een dalende trend sinds 2011.  ‘De onzekerheid in deze data is, in vergelijking met de omvang van de daling, te groot om nu te kunnen uitsluiten dat het om toeval gaat.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.