Verkeer en Waterstaat wil nieuwe belijning versneld invoeren

ehkHet versneld uitvoeren van de essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK) en extra aandacht voor voorlichting over alcohol, medicijnen en drugs. Dat zijn enkele punten die genoemd worden in het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2009-2010. Ook zal de introductie van ISA worden gestimuleerd.

Het Actieprogramma vermeldt verder dat V&W de introductie van SpeedAlert (informatieve ISA) en Snelheidsmonitor (registrerende ISA) wil stimuleren. Daarnaast komt er onderzoek naar de vraag wat incar-systemen betekenen voor de verkeersstromen en de verkeersveiligheid.
Ook wil men de essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK) versneld invoeren. En er komt een onderzoek naar ongevaloorzaken (inclusief enkelvoudige fietsongevallen). Overwogen wordt de fietsersairbag op de auto te beproeven. Een proef met fietshelm voor kinderen en onderzoek naar de veiligheid van scootmobielen staat ook op stapel.

Echt nieuwe maatregelen bevat het Actieprogramma Verkeersveiligheid overigens niet. Het programma is door minister Eurling van V&W opgesteld samen met de partners uit het NMB: de provincies, waterschappen, stadsregio’s en gemeenten. In het Actieprogramma is aangegeven wie wanneer, welke activiteit oppakt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verkeer en Waterstaat wil nieuwe belijning versneld invoeren - VerkeersNet

Verkeer en Waterstaat wil nieuwe belijning versneld invoeren

ehkHet versneld uitvoeren van de essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK) en extra aandacht voor voorlichting over alcohol, medicijnen en drugs. Dat zijn enkele punten die genoemd worden in het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2009-2010. Ook zal de introductie van ISA worden gestimuleerd.

Het Actieprogramma vermeldt verder dat V&W de introductie van SpeedAlert (informatieve ISA) en Snelheidsmonitor (registrerende ISA) wil stimuleren. Daarnaast komt er onderzoek naar de vraag wat incar-systemen betekenen voor de verkeersstromen en de verkeersveiligheid.
Ook wil men de essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK) versneld invoeren. En er komt een onderzoek naar ongevaloorzaken (inclusief enkelvoudige fietsongevallen). Overwogen wordt de fietsersairbag op de auto te beproeven. Een proef met fietshelm voor kinderen en onderzoek naar de veiligheid van scootmobielen staat ook op stapel.

Echt nieuwe maatregelen bevat het Actieprogramma Verkeersveiligheid overigens niet. Het programma is door minister Eurling van V&W opgesteld samen met de partners uit het NMB: de provincies, waterschappen, stadsregio’s en gemeenten. In het Actieprogramma is aangegeven wie wanneer, welke activiteit oppakt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.