Jaarlijks tientallen gewonden door ongevallen met ambulances, politie- en brandweerauto’s

ongeval_brandweerwagenJaarlijks gebeuren circa 50 ongevallen met voorrangsvoertuigen. Daarbij vallen gemiddeld 1 tot 2 doden en 39 gewonden. Vaak is er een ambulance bij zo’n ongeval betrokken.

Dit concludeert het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het FV na onderzoek.
Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen heeft de omvang, ernst en kenmerken onderzocht van ongevallen met voorrangsvoertuigen die van 2010 tot en met 2013 hebben plaatsgevonden. In deze 4 jaar vonden er 201 ongevallen plaats, met 6 dodelijke slachtoffers en 155 gewonden. Ambulancevoertuigen zijn in absolute zin het meest betrokken bij ongevallen (101), gevolgd door politievoertuigen (57) en voertuigen van de brandweer (39). Het risico op het krijgen van een ernstig ongeval tijdens het rijden met zwaailicht en sirene blijkt meer dan een factor 30 hoger te zijn dan bij normale verkeersdeelname.

De meeste ongevallen met voorrangsvoertuigen gebeuren op kruispunten met verkeerslichten binnen de bebouwde kom.

De meeste ongevallen met voorrangsvoertuigen gebeuren op kruispunten met verkeerslichten binnen de bebouwde kom, waarbij het voorrangsvoertuig rood licht heeft en de andere weggebruiker groen.
Over het algemeen houdt de wederpartij zich aan de toegestane maximumsnelheid. Bij ruim 30% van de ongevallen heeft de bestuurder van het voorrangsvoertuig zich daarentegen niet gehouden aan de snelheid in de brancherichtlijn.

Het IFV adviseert om nader onderzoek te doen naar maatregelen die het aantal ongevallen op kruispunten kunnen verminderen. Te denken valt aan een technische oplossing zoals een early warningsysteem en/of een systeem dat verkeerslichten beïnvloedt. Daarnaast kan gedacht worden aan het verbeteren van de opleidingen van de hulpdiensten en het beter naleven van de brancherichtlijnen. Ook voorlichting aan weggebruikers is belangrijk om ongevallen met voorrangsvoertuigen te voorkomen. Een proef met een campagne in Oost-Nederland is in ontwikkeling. Daarnaast voert de sector ambulancezorg momenteel de campagne ‘De mensen van de ambulance’, waarin ook aandacht is voor dit thema.

Hulpverleners zijn door het oefenen op de openbare weg beter gaan rijden

In de periode van 1 april 2013 tot en met 1 augustus 2014 hebben vier opleiders in ons land meegedaan aan een pilot met oefenen op de openbare weg. Er hebben tijdens de 6600 ritten van de proef geen ongevallen plaatsgevonden met de lesvoertuigen. Hulpverleners zijn door het oefenen op de openbare weg beter gaan rijden en zowel bij hen, als bij instructeurs, regio’s en burgers blijkt draagvlak te zijn voor het oefenen op de openbare weg.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Jaarlijks tientallen gewonden door ongevallen met ambulances, politie- en brandweerauto’s - VerkeersNet

Jaarlijks tientallen gewonden door ongevallen met ambulances, politie- en brandweerauto’s

ongeval_brandweerwagenJaarlijks gebeuren circa 50 ongevallen met voorrangsvoertuigen. Daarbij vallen gemiddeld 1 tot 2 doden en 39 gewonden. Vaak is er een ambulance bij zo’n ongeval betrokken.

Dit concludeert het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het FV na onderzoek.
Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen heeft de omvang, ernst en kenmerken onderzocht van ongevallen met voorrangsvoertuigen die van 2010 tot en met 2013 hebben plaatsgevonden. In deze 4 jaar vonden er 201 ongevallen plaats, met 6 dodelijke slachtoffers en 155 gewonden. Ambulancevoertuigen zijn in absolute zin het meest betrokken bij ongevallen (101), gevolgd door politievoertuigen (57) en voertuigen van de brandweer (39). Het risico op het krijgen van een ernstig ongeval tijdens het rijden met zwaailicht en sirene blijkt meer dan een factor 30 hoger te zijn dan bij normale verkeersdeelname.

De meeste ongevallen met voorrangsvoertuigen gebeuren op kruispunten met verkeerslichten binnen de bebouwde kom.

De meeste ongevallen met voorrangsvoertuigen gebeuren op kruispunten met verkeerslichten binnen de bebouwde kom, waarbij het voorrangsvoertuig rood licht heeft en de andere weggebruiker groen.
Over het algemeen houdt de wederpartij zich aan de toegestane maximumsnelheid. Bij ruim 30% van de ongevallen heeft de bestuurder van het voorrangsvoertuig zich daarentegen niet gehouden aan de snelheid in de brancherichtlijn.

Het IFV adviseert om nader onderzoek te doen naar maatregelen die het aantal ongevallen op kruispunten kunnen verminderen. Te denken valt aan een technische oplossing zoals een early warningsysteem en/of een systeem dat verkeerslichten beïnvloedt. Daarnaast kan gedacht worden aan het verbeteren van de opleidingen van de hulpdiensten en het beter naleven van de brancherichtlijnen. Ook voorlichting aan weggebruikers is belangrijk om ongevallen met voorrangsvoertuigen te voorkomen. Een proef met een campagne in Oost-Nederland is in ontwikkeling. Daarnaast voert de sector ambulancezorg momenteel de campagne ‘De mensen van de ambulance’, waarin ook aandacht is voor dit thema.

Hulpverleners zijn door het oefenen op de openbare weg beter gaan rijden

In de periode van 1 april 2013 tot en met 1 augustus 2014 hebben vier opleiders in ons land meegedaan aan een pilot met oefenen op de openbare weg. Er hebben tijdens de 6600 ritten van de proef geen ongevallen plaatsgevonden met de lesvoertuigen. Hulpverleners zijn door het oefenen op de openbare weg beter gaan rijden en zowel bij hen, als bij instructeurs, regio’s en burgers blijkt draagvlak te zijn voor het oefenen op de openbare weg.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.