30 km/uur-wegen veel veiliger dan 50 km/uur-wegen

30km30km/uur-wegen zijn aanzienlijk veiliger dan 50km/uur-wegen. Wel is het mogelijk het aantal ernstige slachtoffers nog verder terug te dringen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport De veiligheid van voetgangers en fietsers op 30km/uur- erftoegangswegen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.

Sinds 1989 is meer dan 30.000 kilometer weglengte omgebouwd tot 30km/uur-erftoegangsweg. Deze wegen zijn veel veiliger voor voetgangers en fietsers dan 50km/uur-wegen. Toch is het aantal ernstig gewonde voetgangers en fietsers, aangereden door een motorvoertuig op 30km/uur-wegen, tussen 1995 en 2007 gestegen van 27 naar 590. Het aantal doden per jaar steeg van 3 naar 16. Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan de stijging van het aantal 30km/uur-wegen, maar vooral het aantal slachtoffers onder fietsers steeg sneller, aldus de SWOV.
Het is belangrijk dat de snelheidslimiet op 30km/uur-wegen geloofwaardig is, zo vindt de SWOV. Op veel wegen is dit nu niet het geval en hebben automobilisten de neiging harder te rijden. Wanneer alle 30km/uur-wegen een geloofwaardige snelheidslimiet zouden hebben, zou dit jaarlijks 200 ernstige letselslachtoffers kunnen besparen, in het bijzonder onder fietsers. Dit is een daling van eenderde.
Bij ongevallen met fietsers op kruisingen valt het hoge aantal ongevallen op voorrangskruisingen op. Dergelijke kruisingen horen eigenlijk niet thuis in Zones 30. Ook hierbij kan een geloofwaardige snelheidslimiet het aantal slachtoffers beperken, stelt de SWOV.
Ongeveer tweederde van de ongevallen met kinderen tussen de nul en elf jaar zijn oversteekongevallen. Passende maatregelen gericht op veilige oversteekmogelijkheden ontbreken in driekwart van die situaties. Deze maatregel kan jaarlijks maximaal 50 slachtoffers besparen.
Het ombouwen van 50km/uur-wegen naar 30km/uur-wegen heeft tot een forse daling van het aantal slachtoffers onder voetgangers en fietsers geleid. De SWOV doet dan ook de aanbeveling verder te gaan met het herinrichten van woonstraten naar optimaal ingerichte 30km/uur-erftoegangswegen.
Hiervoor is het wel nodig vast te stellen hoe de ideale 30km/uur-weg eruit ziet. Ook doet de SWOV de aanbeveling de nu gehanteerde maatstaven voor een optimale inrichting van 30km/uur-wegen aan te scherpen en te verduidelijken. Verder is het nodig te onderzoeken aan welke inrichtingseisen voorrangskruisingen moeten voldoen in Zones 30.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

30 km/uur-wegen veel veiliger dan 50 km/uur-wegen - VerkeersNet

30 km/uur-wegen veel veiliger dan 50 km/uur-wegen

30km30km/uur-wegen zijn aanzienlijk veiliger dan 50km/uur-wegen. Wel is het mogelijk het aantal ernstige slachtoffers nog verder terug te dringen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport De veiligheid van voetgangers en fietsers op 30km/uur- erftoegangswegen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.

Sinds 1989 is meer dan 30.000 kilometer weglengte omgebouwd tot 30km/uur-erftoegangsweg. Deze wegen zijn veel veiliger voor voetgangers en fietsers dan 50km/uur-wegen. Toch is het aantal ernstig gewonde voetgangers en fietsers, aangereden door een motorvoertuig op 30km/uur-wegen, tussen 1995 en 2007 gestegen van 27 naar 590. Het aantal doden per jaar steeg van 3 naar 16. Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan de stijging van het aantal 30km/uur-wegen, maar vooral het aantal slachtoffers onder fietsers steeg sneller, aldus de SWOV.
Het is belangrijk dat de snelheidslimiet op 30km/uur-wegen geloofwaardig is, zo vindt de SWOV. Op veel wegen is dit nu niet het geval en hebben automobilisten de neiging harder te rijden. Wanneer alle 30km/uur-wegen een geloofwaardige snelheidslimiet zouden hebben, zou dit jaarlijks 200 ernstige letselslachtoffers kunnen besparen, in het bijzonder onder fietsers. Dit is een daling van eenderde.
Bij ongevallen met fietsers op kruisingen valt het hoge aantal ongevallen op voorrangskruisingen op. Dergelijke kruisingen horen eigenlijk niet thuis in Zones 30. Ook hierbij kan een geloofwaardige snelheidslimiet het aantal slachtoffers beperken, stelt de SWOV.
Ongeveer tweederde van de ongevallen met kinderen tussen de nul en elf jaar zijn oversteekongevallen. Passende maatregelen gericht op veilige oversteekmogelijkheden ontbreken in driekwart van die situaties. Deze maatregel kan jaarlijks maximaal 50 slachtoffers besparen.
Het ombouwen van 50km/uur-wegen naar 30km/uur-wegen heeft tot een forse daling van het aantal slachtoffers onder voetgangers en fietsers geleid. De SWOV doet dan ook de aanbeveling verder te gaan met het herinrichten van woonstraten naar optimaal ingerichte 30km/uur-erftoegangswegen.
Hiervoor is het wel nodig vast te stellen hoe de ideale 30km/uur-weg eruit ziet. Ook doet de SWOV de aanbeveling de nu gehanteerde maatstaven voor een optimale inrichting van 30km/uur-wegen aan te scherpen en te verduidelijken. Verder is het nodig te onderzoeken aan welke inrichtingseisen voorrangskruisingen moeten voldoen in Zones 30.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.